Jak mohou mít i poměrně vážné situace šťastný konec.