LETOS POPRVÉ - Světový den - Zvířata nejsou zboží k přepravě

datum 29. 8. 2016
Letos poprvé se 29. srpna uskuteční Světový den s názvem Zvířata nejsou zboží k přepravě. Díky iniciativě mezinárodní organizace Compassion in World Farming se v tento den stovky aktivistů z více než 30 zemí světa spojí v úsilí za ukončení krutého obchodu s hospodářskými zvířaty. Demonstrace, pochody či osvětové akce se budou konat v celé řadě měst počínaje Londýnem a Paříží přes Tel Aviv až po Sydney. Mapa světa s vyznačenými akcemi je k dispozici na http://www.notfreight.org/. Světový den se koná u příležitosti dvacetiletého výročí největšího neštěstí při přepravě zvířat, kdy uhořelo nebo se utopilo 67 488 ovcí při požáru lodi v Indickém oceánu.

V České republice svými akcemi v Praze a v Liberci podpoří Světový den organizace Compassion in World Farming, Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, Farma Naděje a OBRAZ s podporou Nadace na ochranu zvířat, Slepice v nouzi a Svobody zvířat.

V Praze budeme od 12 hodin na několika místech sbírat podpisy na naši novou petici požadující zákaz vývozu hospodářských zvířat z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU. Podpisy budeme sbírat netradičně na obraz namalovaný na památku českého býčka, který zemřel vyčerpáním v kamionu na hranicích s Tureckem před zraky ochránců zvířat dokumentujících přepravu (viz https://youtu.be/uDMT6By4IeY).

 

Zvířata nejsou zboží k přepravě

Světový den za ukončení utrpení zvířat při přepravě spojí hlasy aktivistů po celém světě

Tisková zpráva 25.8.2016

Miliony hospodářských zvířat se každým rokem přepravují křížem krážem po zeměkouli ve stísněných podmínkách bez dostatku krmiva, vody a odpočinku. Přepravují se i zvířata nemocná, zraněná, příliš mladá či vysokobřezí. Dopravní prostředky bývají přeplněné a špatně vybavené. To vše zvířatům způsobuje nesmírné utrpení či dokonce smrt. Navíc se mnoho zvířat vyváží ze zemí s právní ochranou, například z ČR, do zemí bez právní ochrany, například do Turecka, kde je po strastiplné cestě čeká velmi hrubé zacházení a brutální porážka bez omráčení. Obchodování se živými jatečními zvířaty, které vyžaduje jejich přepravu na dlouhé vzdálenosti, je zbytečné a mělo by být nahrazeno obchodováním s masem.

Letos poprvé se 29. srpna uskuteční Světový den s názvem Zvířata nejsou zboží k přepravě. Díky iniciativě mezinárodní organizace Compassion in World Farming se v tento den stovky aktivistů z více než 30 zemí světa spojí v úsilí za ukončení krutého obchodu s hospodářskými zvířaty. Demonstrace, pochody či osvětové akce se budou konat v celé řadě měst počínaje Londýnem a Paříží přes Tel Aviv až po Sydney. Mapa světa s vyznačenými akcemi je k dispozici na www.notfreight.org. Světový den se koná u příležitosti dvacetiletého výročí největšího neštěstí při přepravě zvířat, kdy uhořelo nebo se utopilo 67 488 ovcí při požáru lodi v Indickém oceánu.

V České republice svými akcemi v Praze a v Liberci podpoří Světový den organizace Compassion in World Farming, Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, Farma Naděje a OBRAZ s podporou Nadace na ochranu zvířat, Slepice v nouzi a Svobody zvířat.

Po zhlédnutí šokujícího dokumentu z přepravy zvířat pořízeného organizacemi Eyes on Animals a TSB|AWF letos v červnu na tureckých hranicích jsme se rozhodli ve Světový den zahájit petici žádající Parlament ČR, aby zakázal vývoz hospodářských zvířat z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU. Česká republika je totiž jedním z největších vývozců zvířat právě do Turecka. Ačkoli máme zákony na ochranu zvířat, už dlouho se potvrzuje, že při přepravě je nelze vymáhat. Je tedy morálně nepřípustné, aby se dál porušovaly naše vlastní zákony, a tento neuvěřitelně krutý a přitom zbytečný obchod pokračoval,” říká Romana Šonková, zástupkyně Compassion in World Farming v ČR a koordinátorka Světového dne.

Týmy Eyes on Animals a AWF-TSB (Animal Welfare Foundation) provedly během několika červnových dní inspekci 117 kamionů převážejících zvířata přes hraniční přechod Kapikule. Zvířata pocházela z České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska, Estonska, Litvy, Lotyšska a Slovenska. Utrpení, které zdokumentovaly, bylo horší, než viděly kdy předtím. Jeden mladý český býček jim zemřel vyčerpáním přímo před očima. Krátké video s českými titulky je k dispozici zde: https://youtu.be/uDMT6By4IeY, nezkrácené video zde: https://www.youtube.com/watch?v=lOVtq-M0-Is.

Příběh umírajícího býčka mě zasáhl natolik, že jsem namalovala obraz na jeho památku. Obraz poslouží jako maskot naší petice a lidé se na něj budou moci podepsat během naší akce ke Světovému dni v Praze. Poté ho nabídneme k prodeji v aukci a získané peníze použijeme na pokračování kampaně za ukončení utrpení zvířat při přepravě, “ svěřuje se Marie Šebestová, předsedkyně Farmy Naděje.

 

Přijďte za námi v pondělí 29.8. do parčíku u Mánesova mostu ve 12 hodin nebo k pomníku sv. Václava na Václavské náměstí v 16 hodin.

 

 

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico