Letní Slunovrat

 Áriové – blokování čaker, strach a Letní Slunovrat „… otevření energetické brány vědomého žití v lásce ….ˇ TO JE HARMONIE VŠEHO CO JE V KAŽDÉM V Dne 18. června 2014 22:03 Eva Jandorová http://www.novoucestou.cz/?p=41531 Áriové – blokování čaker, strach a Letní Slunovrat

Letní slunovrat 2014 je velmi, velmi významný. Tvoří velký předěl, který byl určen Stvořitelem při lidské transformaci Země. Končí jedna etapa, která ukáže do jaké míry se lidstvo dokázalo otevřít novým energiím proudícím na Zemi. Podle výsledku budou následovat další menší etapy, které budou navazovat na výsledek této. Toto se týká jak lidstva jako celku, tak každého jednotlivce v jeho duchovním zrání a lásce. Vy. kteří duchovně pracujete, máte velkou šanci na kvantový skok.

Žijete v nádherné době, drazí, i když se vám někdy může zdát těžká. Vydržte.http://www.novoucestou.cz/?p=41531

21.6. dojde k otevření energetické brány vědomého žití v lásce. Vibrace na Zemi už dosáhly odpovídající úrovně a lidé budou moci přejít z “ bezvědomí“ do vědomého žití v lásce a spolupráci na Zemi. Budou vedeni ke spolupráci, vlastní tvořivosti a potřebě vlastní cesty. A každý, kdo bude vědomě setrvávat ve starých schématech, bude stále více narážet. I když se někteří lidé budou snažit tento vývoj zvrátit, poznají, že láska a změny nejdou zastavit. Víme, že toto období pro vás není jednoduché, můžete prožívat nepříjemné pocity v úrovni psychické nebo fyzické, ale máte veškerou podporu nás, láskyplných bytostí.

http://www.novoucestou.cz/?p=41531
Nakonec vás ještě chceme upozornit na místo ve vašem srdci, kde máte uschované a připravené energie / jakýsi rezervoár/ právě pro tuto dobu, pro tato náročná období změn. Požádejte svou duši nebo své srdce a budete vedeni na toto místo, můžeme ho nazvat např. místo nejvyšší potřeby. Pak vstupte a přijímejte své vlastní posilující energie.