Vzkaz od Lemuřanů lidské rase na planetě Zemi.
Zprávu přijal(a) Ute Posegga-Rudel.
http://radiantlyhappy.blogspot.com.au…