KRYON: RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU
Poselství Kryona pijala Marketa Selinijana dne 27.04.2015

Celý channeling je Kryonem energetizován a bhem tení mžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a pln lásky a radosti sdluji slova, která se týkají vašich prožitk na Zemi. Jste výjimení v tom, že máte fyzické tlo. To o sob já íct nemohu a rovnž jsem nikdy neml možnost prožívat inkarnaci ve fyzickém tle jako ty. Mé pocity ohledn projev fyzického tla jsou tedy vypozorovány a vyteny z barev, tón a struktur tvých svtelných tl. Již mnohokrát jsem sdloval, že z našeho pohledu vnímání jste jako otevená kniha, ze které lze vyíst vše, aniž by se na to nkdo ptal. Zkrátka je to otevené a dle viditelných struktur lze vnímat vše, co prožíváš. To je nejastjším dvodem toho, že duchovní bytosti znají odpov na tvé otázky a na tvj energetický stav.

Více: http://www.novoucestou.cz/wp-content/uploads/Kryon-channeling-duben-2015-Copy.pdf