KRYON – NĚKOLIK TEZÍ O ŽIVOTĚ A PROCESU PROBUZENÍ A TRANSFORMACE

Poselství Kryona přijal v květnu a červnu 2013 Láďa Mlčák

O životě a probuzení:

Život není o zkouškách, ale o žití a uvědomování. O probuzení vnímání sebe jako Mistra Tvůrce a projevování se tak. Je to o uvědomění si sebe, o svém sebevědomí, sebeuvědomění, síle své víry, také o své vnitřní síle (jejím vědomí si) apod. Ale také o své odpovědnosti za své Tvoření. To, co vytváříš musíš žít. Minimálně tak dlouho, než dojde k potřebnému uvědomění a projevíš změnu, jestliže jsi něco nedomyslel apod.

Ovšem nechci tvrdit, že jiný směr, jenž neuplatňuje v plné míře či vůbec tyto jmenované hodnoty, není správný. Je správný, jelikož je to cesta k Bohu. Je-li o Lásce ke Světlu, ke Všemu-co-je, k životu, a to vše je správné. Ale schází tomu ten osobní prvek vědomí sebe a Tvoření. Nelze stále jen např. čekat, že dojde k 100% očištění, a pak bude řečeno, že už tedy můžete tvořit, že Vám již nic nebrání, teď už jste Mistři Tvůrci, jelikož jste odklidili blokační vrstvy energií, které Vám v tom bránili. Ale tak to není. Tak to nefunguje. Vše je o Vaší síle a schopnosti uvědomění. Nikdy Vám nikdo nedá souhlas. ten si musíte dát sami na podkladě toho, jak vnímáte sebe, jak vnímáte své Srdce, jak vnímáte Boha, jak vnímáte ostatní a jak tomu všemu věříte. Jinak řečeno, jak udržíte tvořivou myšlenku, bez pochybností a strachů. Ale, musí jít o pochopení, uvědomění, rozhodnutí a vnímání, uchopení vnitřní, ne hlavou, rozumem. Vnitřní rozhodnutí je rozhodnutí, které má tu sílu vás posunout.

Pokud se sami nerozhodnete, tak se nikdy nedostanete do této vyšší fáze. Jen se dostanete, někteří, do fáze relativního klidu a harmonie, v rámci čehož budete schopni žít své aktuální životy, jak je znáte. Avšak, chyběla by Vám síla ke změnám reality dle svého tvůrčího uvážení. Požadavkem doby, jak je nyní na Vás kladen, je, být Mistrem svého života, šaman.

O práci s Akášou

Velmi intenzivně pracujte se svou Akášou, abyste i takto dokázali ovládnout svou DNA, tj. abyste s ní dokázali komunikovat a skrze tuto komunikaci ji dokázali měnit. Pro lepší, kvalitnější, zářivější i delší žití. Čím více a déle budete vyzařovat své Světlo, tím více prospějete.

Takže znovu opakuji, pracujte s Akášou, vytahujte do své Přítomnosti vše, co potřebujete, to nejlepší, co v ní máte, abyste žili Mistrovství, abyste byli Tvůrci, abyste žili příkladné a přitažlivé životy. A věřte, že ve své Akáši, máte opravdové skvosty. Kéž byste to mohli vidět! Tak neváhejte a aktivujte vše, co můžete resp. co nyní potřebujete pro svůj kvalitní život. Ničeho se nebojte! My víme v jakém rozsahu lze to či ono aktivovat a jaké to má souvislosti. Nic nepoškodíte. Vaše VJ to vše zajistí.

O čištění:

Nemůžete si myslet, že jste zcela čisté bytosti prosté nižších energií. To ne. Vaše čištění, jak jste je dělali, bylo potřebné. Ale čištění dále probíhá. Probíhá v nových energiích novým způsobem. Posunuli jste své Vědomí blíže, jinak řečeno, více do úrovně, kde se dotýkáte energií Tvůrce, jímž jste. Uvědomujete si to, více či méně, jak kdo a k tomu jste upravili své postoje, názory i vztah k dosavadním způsobům práce. Ale, nadále máte v Bytí ještě množství nižších energií a jen došlo k silnějšímu sebevyjadřování, ke koncentraci Vašeho vnitřního Já ve vyšších vibracích, které si musíte více uvědomit a spojit se s ním. To musí být váš záměr, stát se svým vyšším Já, propojit se s ním a postavit se tak do své síly.

A tak, jak na vás nové a kvalitnější, vyšší, energie působí, dochází k reakcím a uvolňování těch nižších energií a je třeba na ně nějak zareagovat, aby mohly odejít, určit jim směr a místo v Bytí. Protože jste bytosti duality, která je ve vás a nelze ji oddělit, z ní vystoupit, pokud jste na Zemi. A právě tak k tomu také dochází, když např. pracujete s Akášou, tou specifickou vrstvou, částí DNA (a která není specifická, že?..:-)). Tak do Vašeho aktuálního Bytí vejdou vysoce kvalitní energie o vysokých vibracích a ty, které v rámci duality vyjadřují jejich opak a které dosud neobdržely tu řídící informaci, jak se mají zachovat, se tedy zachovají, tak jak dosud znají tj. vystoupí či se o to pokouší do Vědomí a dávají o sobě aspoň jakkoliv vědět, pokud se jim přitom nezdaří Vaše Bytí (a tím i žití, život) plně ovládnout a stát se Vámi ve vnější realitě. Takže je třeba, je nutné, je jen příslušně zpracovat. Je třeba nadále zůstat ve spojení se svým středem, s podstatou sebe sama coby vysokovibrační vnitřní a světelné Bytosti. A zůstat tak napojen na čisté, VV energie svého VJ i své Duše. A udržet také tak svou srdeční čakru otevřenou.

Takto to budete zažívat po určitou dobu – různě dlouhou – individuálně, než ve svém Vědomí vytvoříte mnohem silnější představu sebe sama, to uvědomění si pravdy kým jste a spolu s tím i určitý druh řídících energií, které tuto „práci“ budou vykonávat mimo vaševnější Vědomí. Nicméně, vy budete vědět, že obsahujete i tmavé, nižší energie a budete-li se chtít rozhodnout v nějaké situaci některé použít, pak vám i tak zůstává svobodná vůle je použít vč. i toho v jakém rozsahu a způsobu.

Vložte do své Současnosti však i takové kódy, které povedou k rozsáhlejšímu a silnějšímu, hlubšímu uvědomění a projevení se jako Boží Přítomnost, Tvůrce sebe sama. Tím výrazně stoupne síla Vašich energií. Pak již nebude nutné, abyste žádali o Milost Boží, jelikož budete bytostně vnitřně vědět, že takto žádáte sami sebe, že Vy jste Přítomnost Boží, část Boha, Tvůrce, Mistr. A budete jednat jako Mistr, jako Bůh, v tom nejlepším slova smyslu. A nebudete tak překračovat vůli Boží, neboť Vy sami budete/jste tou vůlí Boží (budete ji vnímat jako sebe sama, svůj vnitřní, splynutý pocit). Na úrovni Srdce to ani jinak nelze.

Jistě budou mnozí protestovat, ale to je zase jejich svobodná vůle, která vychází z dané okamžité úrovně Vědomí každého. A energie tady stále je a je připravená Vám sloužit. Vždy byla. Jen jste měli zavřené Srdce a tedy i přístup k ní. S otevřeným Srdcem se vše mění a energie Bytí získávají a získaly novou strukturu. To je výsledkem Vaší vytrvalé duchovně-energetické práce. Že jste se restrukturalizovali čili rekalibrovali.

Ale tento proces stále probíhá, je svým způsobem na počátku, jakkoliv je v plném proudu a změny jsou značné. Nicméně pokračuji a čekají vás další a další změny. A spolu s další a další prací s vaší Akášou, pokud se k ní rozhodnete, se tyto změny prohloubí a více významně ve vaší realitě projeví, ukáží.

Finálním projevem toho všeho bude, že Vaše těla budou zdravější, resp. zdravá a vy budete silné, sebevědomé Bytosti tvořící realitu a svým Světlem ozařující své okolí. Budete pak plně vyzařovat kristovské Světlo, budete Mistři. Tento proces má své etapy a přinese vám i mnohé radosti a potěšení, tak jak je budete naplňovat. Vstoupili jste do tohoto procesu a již z něj nebudete chtít odejít. Jedině tak také cítíte, budete cítit štěstí a radost, ale i úžas nad vším novým.

O pomoci duchovních Bytostí

Obracíte se na nás se svými žádostmi o pomoc a my to rádi děláme, protože je mnoho věcí, které nejste schopni postihnout a musíte je nechat bez svých vědomých zásahů, aby se mohly dobře, kvalitně odehrát, uskutečnit.

Vždyť si to představte, jak by asi vypadalo Vaše trávení, když byste si ho řídili sami, nebo dýchání atd. a vše dohromady a najednou? A tohle je stejné. Takže mějte si svůj plán, záměr cíl, stanovte jej, věřte mu, své síle, věřte v jeho správnost, ale jak a kdy, to nechejte vždy na nás. My to zařídíme. To proto, že naše vnímání i konání je interdiomenzionální, tudíž postihujeme více skutečností najednou. v jediném okamžiku a dáváme jim požadovaný charakter a směr. Váš úkol je následovat nás. A to na podkladě intuice. My Vám dáme znamení, co máte kdy udělat, aby věc mohla pokračovat. Protože ono to samozřejmě až tak zcela bez Vaší účasti není. Zvl. u větších záměrů, plánů, jsou dílčí kroky a u těch je nutný nějaký Váš čin, pohyb.

Kryon

V rámci několika poselství Kryona ve dnech 29.5., 4.6. a 6.6. 2013 přijal Láďa M. (www.transformace.info) pro potřeby všech poutníků na Cestě Lásky. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivním odkazem.