Krásný úplněk ve Štíru!
Slunce v Býku je v přesné opozici na Lunu ve Štíru (dnes přesně ve 23.42 hod. SELČ). Kulminuje úplněk a naše vědomí má možnost obohatit se o intenzivní zkušenosti. Tento úplněk je navíc podporován harmonickým sextilem od Pluta v Kozorohu (21.29 hod. SELČ) a trigonem od  Neptuna v Rybách (10.40 hod. SELČ). A v neposlední řadě se dnes brzy ráno setkává Merkur s Uranem v Beranu (7.20 hod. SELČ). Čeká nás velmi potentní den, plný překvapení a hlubokých zjištění. O sobě i druhých.

Každý úplněk ukazuje primárně na vztahovou nerovnováhu. Díky příznivým aspektům a silnému vlivu Pluta ovšem máme tentokrát velkou příležitost vnést do osobního, ale i společenského života pozitivní změny! Pluto nám připomíná potřebu zvážit podporu druhých, jejich přispění, touhy a přání. Učí nás uchopit moc a sílu, a použít ji ve prospěch celku, komunity, společnosti, vlasti..

Dnešní den má také silný emocionální náboj! Je to také čas romantiky, plodnosti, intimity! Na ose Býk, Štír, na níž dnešní lunární fáze probíhá, se o sobě můžeme lecos dozvědět. V prvé řadě rozlišovat mezi hodnotami a tím co vlastním Já (Býk) a hodnotami a vlastnictvím druhých (Štír). Pokud je zde nerovnováha, je ideální čas učinit jasné kroky ke změně!

Současně klade tento úplněk důraz na pojetí formy (Býk) a její transformace (Štír). Něco uvnitř nás se nejspíš dlouhodobě utvářelo a dnes je čas to odhalit, propustit, transformovat. Hluboko uvnitř probíhá taková zrychlená metamorfóza. Pokud jsme se soustředili příliš na materiální svět, otevírají se nám (s podporou harmonického trigonu od Neptuna v Rybách) možnosti transcendovat naši zkušenost prostřednictvím náhlých spirituálních zážitků.  Tyto mohou mít zvláštní až posvátný charakter. Uchovejme je jako zdroj! Společně s nimi probíhá symbolické „osvícení“ i ve vnějším prostoru. Tyto zážitky či zkušenosti mají intenzivní emocionální charakter. S Lunou ve Štíru mohou doslova  „vytrysknout“ do našeho vědomí a proměnit nás od základu.

V osobních vztazích mohou intenzivní osobní setkání prozradit, co ke komu cítíme a on k nám. Vztahy se dnes prohlubují, odkrývají vážnější témata a mohou ukázat na to, kde potřebujeme zažívat silné vazby a pouta, a kde se naopak potřebujeme více osvobodit. Můžeme se dnes dostat  ke kořenům dlouhodobých zlozvyků a zbavit se jich, či objevit nějaké tajemství či tabu, jenž nám bránila pohnout se z místa na naší cestě k většímu potenciálu.  S Merkurem a Uranem v Beranu je potřeba po vnitřní svobodě veliká. Využijme ji k obnově své celistvosti!

Krásné úplňkové (s)plynutí přeje Pavlína

https://www.pavlinaholancova.cz/