KOŽEŠINOVÉ FARMY – PETICE
Vážení poslanci ,

chci Vás tímto poprosit o prosazování úplného zrušení chovu tzv. kožešinových zvířat na našem územípři jednání zemědělského výboru, na kterém chce pan ministr Jurečka začít o tomto závažném a aktuálním tématu jednat. Jste zvolenými zástupci, kteří jednají za nás občany, proto se na Vás s touto prosbou nyní obracím. Na kožešinových farmách jsou zvířata chována v podmínkách, které nevyhovují jejich přirozeným potřebám a díky nimž trpí různými nemocemi a poruchami chování. Dochází ke zraněním, zabíjení vlastních mláďat matkami atp. Jak to na takové farmě vypadá, se můžete podívat zde :

Kožešinové farmy nemají v dnešní společnosti místo, jde o morálně neospravedlnitelný a barbarský přežitek. Pomozte prosím zastavit tuto zoufalou situaci a týrání tzv. kožešinových zvířat, tak jako je tomu v mnoha jiných státech EU.

Těším se na Vaši brzkou odpověď.

Děkuji za to, že se pokusíte svým rozhodnutím zabránit v pokračování nesmyslného utrpení zvířat !

Ing. Barbora Eliášová