KOTEVNÍ DUO – PODZIMNÍ ROVNODENNOST / ZATMĚNÍ MĚSÍCE 23.9.- 28.9.
Od roku 2012 jsme různí lidé. Vrstvy iluze odpadly, Závoje jsou pryč a mnozí z nás opustili staré kreace starého člověka uvnitř sebe, stejně jako jsme ukončili staré kolektivní smlouvy. V rámci našich schopností byla a je pravda stále odhalována. Stará kolektivní škola se pohybuje na starých světelných energiích. Je jako auto, kterému nakonec dojde palivo.
Zatím stále existuje rostoucí boj těch, kteří se rozhodli zvýšit disharmonii a používají úzkost k odvrácení Vzestupu, to není v zájmu nejvyšších úrovní Lásky a může to být skvělou lakmusovou zkouškou, kde se ve vašem osobním procesu nacházíte. Cokoliv ve vás spouští úzkost, strach, smutek, deprese, jsou staré programy, které se vás snaží dostat ven z vašeho klidu. Proveďte úklidové práce a vyházejte tyto položky přes palubu.( pozn. to není soud, to je duchovní zralost ).
Úroveň lidí s nízkými vibracemi přišla o manipulaci v roce 2012, od té doby umírá staré holografické dětské hřiště a geniální prvek v tomto Plánu byl „ zůstaň se mnou ještě na nějakou chvíli “. Intenzita Světla doslova drtí a rozmačkává starý systém přesvědčení. Nové je zcela nedotčeno karmickou očistou. Některé duše se rozhodly pro výzvy, některé duše se rozhodly v tomto čase odejít, všechno je v pořádku, jsou to volby Nadduše.
Lidé jsou inkarnovanými Stvořiteli – jsou schopní vytvářet více verzí realit na planetě tak dlouho, dokud to energie podporují. Pokud by například nebylo v kolektivním Vědomí dostatek Světla pro podporu tvoření nového čistého Světla, cestování světelných lodí nebo pro zázračné uzdravování nemocí, nebylo by možné, aby se to projevilo v kolektivní skutečnosti. Tento princip držely negativní síly dlouho v šachu. Jenže, co není kvalifikovanou ( přijatelnou ) látkou pro Nové Světlo, není udržitelné.
Je to stejné jako dokud nedojde palivo v nádrži existenci zrcadla hologramu kolektivních voleb staré Země. Kolektivní Vědomí nemá na výběr, k probuzení tak jako tak dojde. Fotonické Světlo je neuvěřitelně silné, autonomní a neústupné. Podporuje posun Vědomí, posun planety, našeho těla. Staré struktury odumírají – to je evoluce. Je to fascinující transcendence a tato cesta velmi stojí za námahu. Už víte, že můžete opustit hologram staré reality ve fyzickém těle. Mějte se sebou trpělivost, pečujte o sebe, opatrujte se. Smrt není Vzestup ani Vzkříšení.
Holografická projekce starého paradigma zůstane podle plánu ku prospěchu všem tak dlouho, dokud ji lidé budou potřebovat nebo dokud nedojde k bodu zvratu. A my se právě v této době dostáváme na práh, kdy se naplňují velké kolektivní změny, jak se svým vnímáním suneme do nulového bodu. To je důvod, proč nyní tak rychle resetujeme sami sebe v zákrytu s vyšší realitou a tak intenzivně mizí naše nižší úrovně.
Ti, kteří se rozhodnou rušit ty na této cestě, jsou stimulováni interferenčními programy. Odpojte se od těchto osob, mohou mířit na vaše emoce. To může být v rodinných kruzích nebo duchovních kruzích na denním pořádku. Je to vedlejší frekvenční účinek ( vytváření zmatku, útoky). Nejsou třeba žádné rozsudky, drama, stačí se odpojit nebo ignorovat.
Lidé mají mnoho zdravotních potíží. Ano vím to, celý rok 2015 se mé tělo silně rekalibruje, jak se stará DNA vypíná a nová zapíná. Stará DNA existuje do té doby, dokud existuje staré myšlení. S novou DNA pracuje v tandemu, dokud se nevyladí vyšší vnímání a Vědomí.
Mnoho ze současných fyzických pocitů jsou vedlejší účinky aktivace DNA při rostoucím Světle. Nijak cíleně nesleduji solární grafy, ale pokud se podíváte zpět na posledních několik týdnů, masivní nestabilitu elektromagnetických polí mohli snímat i lidé, kteří vibrují na hustších frekvencích. Sluneční erupce třídy M a C přináší zvýšený počet elektronů, které nám pomáhají při fyzickém rekalibrování. Tato nestabilita je spojena s Novou Zemí a protože tělo patří Gaie, musíme se i my transformovat, abychom s ní zůstali. Ti, kteří se věnují změnám, sklízí odměny. Pokorní duchovní zdědí Novou Zemi.
A tak, jak zavelel Zdroj, velké bytosti přijdou společně vytvořit velký posun v galaktické a Universální skutečnosti. Existuje hologram paralelní šablony Nové Země, který byl silně střežen nejvyššími možnostmi. Výsledky plánu existovaly už dávno a jsou mocně střeženy pro nejvyšší zájem všech zúčastněných stran a zakódovány do různých úrovní Vědomí ( Vyšší Já, Kristovské Já, Mistrovské úrovně, Andělské úrovně, Zdrojové úrovně manifestace atd.) Takže ve skutečnosti nebylo nikdy možné tento plán zmařit.
Hologram Nové Země je tu pro všechny, kteří jsou ochotni se toho zúčastnit a vybrali si vyšší časovou osu. Osobně se cítím víc mimo tělo, než v těle, ačkoliv jsem až pozoruhodně uzemněná a občas unavená z posunu ze staré reality. Pomáhá mi příroda a vděčné vítání intenzity Božské Lásky. Některé aktivace probíhají okamžitě, jiné vyžadují mnoho odpočinku. Pokud se ptáte: „ jak si mám sakra pomoci “, podívejte se na perspektivu Božské Lásky – vaše tělo zrychluje konzistentní žádosti o více Lásky.
Minulý víkend jsem měla rozhovor s milovanou Alexandrou Zezulovou a shodly jsme se, že ke Vzkříšení nedojde dokud existuje závislost na záchraně a pomoci zvenčí. Spoléhání se donekonečna na externí něco / někoho, že dodá sílu. Komfortnímu přestavění sebe sama pomáhá strava bez toxinů, pohyb ( nashromážděná energie způsobuje onemocnění ) pobyt v lese, meditace a mnoho vody pro krevní řečiště a lymfu. Kdykoliv cítíte zvýšený počet elektronů, sedněte si v přírodě, zavřete oči a odpočívejte, provádějte jen ty nejdůležitější lineární úkoly. Mysl pro tento způsob nemá pochopení, ale odpor vás jen znepokojuje, dýchejte.
Přehled: Rovnodennost-Blood-Moon-pasáže.
Tento dvouletý projekt letos končí.
2014
20.3. Rovnodennost
15.4. Zatmění Měsíce ( Blood Moon – Krvavý Měsíc)
22.9. Rovnodennost
8.10. Zatmění Měsíce
2015
20.3. Rovnodennost
4.4. Zatmění Měsíce
23.9. Rovnodennost
28.9. Zatmění Měsíce
23.9. 2015 Podzimní Rovnodennost 10, 21 SELČ
Rovnodennost nastává, jakmile Slunce protíná zemský rovník.
28.9. 2015 Zatmění Krvavý Měsíc – 3, 47 SELČ
Blood Moon – krvavý nebo červený Měsíc má červeno-oranžovou barvu, je to způsobeno rozptylem slunečního světla přes zemskou atmosféru
Velkou úlevu nyní můžeme cítit po super úplňku a jak se blížíme k poslednímu z tetradu Blood Moon pasáži, kolektivně přeřazujeme na vyšší rychlost pro přesun do časové osy Nanebevzetí.
Silná pětidenní Brána je už spuštěna, vlastně ona sama je kosmický spouštěč. Je to další příprava na nové komponenty DNA, příprava poháněná nejvyšším Vědomím na Zemi.
Energie Rovnodennosti je pomoc všem, kteří jsou připraveni na hlubší úroveň Mistrovství, aktivaci šišinky i telepatickou komunikaci s těmi, kteří s vámi každý den usedají k večeři – vašimi Průvodci. Lidský kolektiv obdrží záplavu Kristovských energií. Bude to nejspíš náročné pro ty, kteří se topí v problémech, přinese zúčtování, čištění energií, čištění těla pro přípravu Nového Vědomí, ale dívejte se na to jako na Božskou 5D koupel Světla a Lásky a berte to jako obrovskou podporu.
Vaše uši, krk, solar plexus a srdce možná projdou intenzivním cvičením, jak kotevní duo zvyšuje příval Světla. Jako první je vždy zasažen kardiovaskulární systém a brzlík. Je to velmi fyzické a to je také důvod, proč mnoho lidí zažívá širokou škálu fyzických reakcí na Nové Světlo. Bude to silná Brána, přitom jemná a klidná. Rozhodnutí vysokých vibrací je, aby se co nejvíce lidí dostalo přes všechny Brány Vzestupu. Každý, kdo chce, dostane příležitost zahrát si s novou DNA.
Přijměme a nasměrujme toto ZLATO směrem k posílení Vědomí Jednoty. Jako vždy můžete vložit krystaly do země a spojit se svým srdcem se všemi lidskými srdci. Očistěné krystaly mění vibrace v dané oblasti
Ti, kteří nesou ve svých energetických polích vibraci 5D, 6D, Wayshovers a Gatekeepers pracují v tandemu s vyššími sférami – všechno je jako vždy multidimenzionální operace. Gatekeepers chápou postavení i odpovědnost, slouží jako potrubí, torus pro čisté Světlo. Úkolem je soustředit se a ve svém sektoru rozbalit Bránu a Portál co nejširší pro kolektivní Vědomí probuzených / neprobuzených.
V těchto dnech oslavuji 4 roky každodenní práce na plný úvazek v tomto fascinujícím galaktickém závazku. Vnímám to něco jako sňatek či uzavření manželství s Vesmírem. Je to nádherný pocit pomáhat předkládat zcela nové skutečnosti. Spojme se všichni přes síť našich Božských srdcí a oslavujme společně čas zázraků. Ve sjednocení tkví velká síla. Kompletně se odevzdejte celému procesu.
Hlubokou vděčnost všem ve všech sférách. Hlubokou vděčnost, že mohu jít po této cestě společně s vámi. Děkuji vám. Mnoho Požehnání a Lásky.
V Lásce, Světle, Službě,
Lenka
Jsem velmi vděčná a vážím si všech darů, děkuji.
Copyright – Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.