KOSMICKÉ VĚDOMÍ – PUTIN a SÝRIE, 10. ŘÍJNA 2015
(Kosmicklé Vědomí je stejnou energetickou silou/entitou, která promlouvala přes „spícího proroka“, Edgara Cayceho.)
Will Berlinghof je hlasem Kosmického vědomí a  Joan Mills pokládá otázky a energeticky channeling podporuje.

Přemýšlím o bombardování cílů v Sýrii Ruskem, kdy USA prohlašují, že jsou zasahovány i jiné cíle. Je to pravda a co sleduje prezident Putin?

Jedná se o střet dvou protichůdných ideologií; demokratického světa resp. údajně demokratického světa, tedy západního světa vedeného USA a podporovaného Británií, proti údajně nedemokratické zemi, komunistickému státu, i když již není komunistický. Ale běží propagandistická válka a obyvatelé západních demokratických národů jsou denně masírováni propagandou, že Putin a Rusko jsou říší zla a že jsou proti demokratickým svobodám. Toto se teď odehrává na Blízkém východě, zejména v Sýrii. USA a Británie argumentují, že Putin a Rusko nebombardují pouze cíle v Islámském státě, ale ve skutečnosti  cíle, které souvisí s tzv. umírněnými rebely. … Síly u moci, které by se teď daly nazvat Bývalé síly u moci,  se stále snaží vytvořit ve světe nestabilitu, aby mohly protlačit své plány.
Rusko si je toho vědomo a Putin je zásadně proti plánům těch, kteří mají své skryté agendy. Vystupuje proti nim již několik let. Nejdříve ve své zemi tím, že zničil oligarchy, kteří byli loutkami západních mocností a Bývalých sil u moci, které se pokoušely převzít Rusko. Měly v Rusku již velkou kontrolu. Pak následoval incident na Ukrajině a na Východní Ukrajině, které byly tradičními územími Ruska. Oblasti východního Krymu, Krymu a  Východní Ukrajiny se vrátily k Rusům. Přinejmenším tak učinil Krym a v občanské válce, která probíhá na Východní Ukrajině, jde o totéž. Lidé s  ruskou tradicí se vrací ke svému národu – národu Ruska.
Došlo k mnoha zasahováním, k velké propagandě, která označovala Rusy za nepřítele.  Když se podíváme na situaci v Sýrii, ironií a paradoxem zde je, že NATO a  mluvčí jako John Kerry říkají, že jediným řešením je přinést do této oblasti mír, ale dělají pravý opak. Existuje dostatek důkazů na to, že Amerika financuje a cvičí  vojáky Islámského státu – džihádisty. Podporují je tím, že jim tam nechávají vojenskou výzbroj a také bombardovali a útočili nejenom na cíle Islámského státu ISIL, ale i na další cíle, kdy byli zabíjeni civilisté. Poslední událostí je bombardování nemocnice, v oblasti Iráku. Tyto akce odhalují pravdu o celé situaci – že zatím co mluví o tom, že přinesou do regionu mír,ve skutečnosti ty, které označili za nepřátele, podporují.
A do toho přichází Putin, který podporuje legitimního prezidenta Bašara al Assada.  Mnozí věří, že je to despota, diktátor, zlý tyran. Proč je tomu tak? Protože ho propaganda tak vylíčila. Bývalé síly u moci  to tak zařídily, protože jejich agendou je vytvořit v tom regionu nestabilitu.  Zde přichází pohádka o tom, jak jsou zlí tyrani svrženi a nahrazeni spravedlivými vládci, kteří si přejí svobodu a demokracii. Ale především: lidé tam byli relativně svobodní, životní standard byl docela vysoký, měli bezpečí, domovy, instituty které je podporovaly, byli ve své vlasti spokojeni, dokud nebyl rozvinut plán na rozvrácení této stability. Nebylo to v plánu pouze pro Sýrii, ale pro celý region.Libye byla první. Ta země je nyní v totálním chaosu. Toto ty země, které se  podílely na svržení Kaddáfího,  zrovna neslíbily. Další na řadě byla Sýrie, svržení Bašara Al Assada a vytvoření stejné situace jako v Líbyi.  Ale Bašar al Assad odmítl abdikovat a vyrazil proti nim a jejich plánům až do té míry, že se úsilí USA a jeho spojenců nakonec dostalo do bodu, že v Sýrii intervenovali sami.V zemi, která nebyla a není ve válce s žádnou zemí NATO, s žádnou zemí podporovanou Západem a přesto je v zemi vytvářena nestabilita pod pláštíkem toho, že je nutno přijít na pomoc nebohým Syřanům a Iráčanům. Opravdu?
Takže přichází změna, Rusko vstupuje do konfliktu, Putin podporuje Assada a je znát rozdíl. Ironií je, že tím, že vláda získala zpět víc stability, bylo v relativně krátké době docíleno víc, než za víc než rok bombardování Sýrie zeměmi, podporovanými NATO. To by mohlo pomoct tomu, že kdyby Assadovy jednotky byly schopny potlačit rebely a povstání, situace v Sýrii by se mohla uklidnit a ti, co ztratili domov, by ho znovu mohli vybudovat a znovu začít žít. Ti, co uprchli, by se možná mohli vrátit a opravdoví nepřátelé by mohli být vyhnáni. To je to, co nabízí Rusko. Ale je to protiklad toho, čeho chtěly docílit USA a Anglie a země podporované NATO – v celé oblasti vytvořit nestabilitu. To bylo zmařeno ruskou účastí v konfliktu.
Je to válka propagandy a vy si můžete vybrat, zda budete věřit těm, kdo tvrdí, že chtějí pomáhat rebelům a svrhnout „nelegitimního vládce“, anebo věřit druhé straně, že „nelegitimní vládce“ Al Assad je legitimní a že když se podpoří a pomůže se mu, vrátí se do regionu stabilita.  Vědomí zdůrazňuje: nenechte se oklamat propagandou, lžemi. Jen tak uvidíte celou situaci jasně a pochopíte, že je nutno se nad to povznést,  dívat se na věci nikoliv z úrovně duality, ale z vyšší perspektivy, kde probíhá transformace na vyšších i na hlubokých úrovních.

Mohu se zeptat, co si vlastně USA, Velká Británie a NATO přejí? Chtějí si přivlastnit ropu, anebo o co jde? Proč tak stojí o Sýrii?

Není to o Sýrii, není to naftě, to by byl pouze bonus pro ty, kdo kontrolují  země, vyrábějící ropu, jako je Lýbie. To ale není to hlavní. Hlavní důvod je vytvoření nestability na celém světě, ale zejména v Evropě. To lze docílit tím, že nyní Evropu zaplavují masy uprchlíků. To vytvoří pnutí v zemích, které přijímají větší množství uprchlíků. To způsobí konflikt mezi obyvateli těch zemí a samotnými uprchlíky, což pomůže vyhrotit situaci a uskutečnit plán: vyhlásit stanné právo na celém světě, v jedné zemi za druhou. To je skutečná agenda za nepokoji na Blízkém východě, za narušováním rovnováhy, která tam původně byla. A to samé v Evropě:  aby byla narušena rovnováha,  která tam  v poslední době byla, po dobu 60- 70 let, od konce druhé světové války.

Děkujeme.

Krácený překlad
Zdroj: http://rainbow-phoenix.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.