KOOPERACE NIŽŠÍHO A VYŠŠÍHO JÁ
Na počátku bylo ticho. Nehybnost pre-stvoření. Okamžik před prvním velkým výdechem, kdy část Vědomí Zdroje plánovala vytvoření oddělenosti. Přes systém Matky-Boha Otce porodila Krista. Bylo ticho a rozjímání Stvoření.
Tato pasáž našeho Vzestupu odráží ticho – přímé napojení zpět na Zdroj. To nám pomáhá velmi dobře si uvědomovat slova, myšlenky i tvoření během morfování rolí Nižšího a Vyššího Já.
A to je také důvod a pomáhá nám pochopit proč nechceme slyšet moc od těch, kteří jsou na cestě Vzestupu. Od uplynulého víkendu jsme to mohli pocítit. Komunikace je obtížná, podivná, i když probíhá v případě potřeby, naše vyšší úrovně nás vtahují zpět do ticha. Je to další harmonizace s 5D. Poznáte to také podle uvědomování starého komunikačního stylu a zkreslení vytvořeném Nižším Já, dokud se nepřestaví nové ( vystoupení z role starého Já ). Nižší fragmenty – ego, mysl, emoce se vzdávají a provádí se poslední revize svobodné vůle. Tyto konstrukce mizí v tichu a později neexistují.
Jsme mnohem citlivější na ego-mysl chování druhých. Vnímáte-li toto dělení, překonejte to, jsme ti, co sjednocují. Je to hra podvědomí a my se zaměřujeme na soucitné snahy. Jakmile je podvědomí uvolněno ( uvolnění hlubokých problémů ) tato vyrovnávací paměť se ztrácí. Podívejte se na váš pokrok Vzestupu ( ne očima, kdo je vidět a kdo co dělá – to je hra mysli ) a zbavte se pocitu nedostatku a nouze.
Jak prožíváme astrální kolaps 4D – aka ztenčování magnetosféry, rozpouští se oddělenost. Bytí v této snové dimenzi se stává snadnější, když se nebudete zaměřovat na podivnosti. Neuvěřitelné Světlo Inteligence teče do této reality a vytváří platformu pro probuzení. Máme k dispozici stejné spouštěče, které někteří využívají pro zasetí kolektivního strachu a není náhoda, že jejich poslední pokusy vypadají dost směšně. Čím vyšší je odhalování pravdy, tím rychleji mizí iluze.
Životní proud je jasnější, čistší, přímější, jakmile si zvolíte tuto časovou osu. Pokud jsou energetické nárazy, které jdou přes vaše pole i fyzické tělo silné, věřte, že jste to vy – cítíte svou vlastní skutečnost astrálního kolapsu. Má to vliv na celou vaší realitu – štíty jsou pryč a slunce může zaslat nové komunikační kódy přímo do srdečního centra. Použijte toto uvědomění pro váš osobní proces a spojení s vyššími úrovněmi. Není třeba nic identifikovat – lpět na tom, co miluje ego.
Jakmile je mnoho Závojů dole, Vědomí nás dohání k pochopení sebe sama v nedávné minulosti, jste o úroveň výše a zkreslení a iluze nemohou být zachovány. Fraktální geometrie nás vrací do posvátného stavu – kousek po kousku. Vědomí jedná ve svém nejvyšším zájmu a tato pasáž je velmi náročná na fyzické tělo. Vyšší frekvence přepisují buněčnou strukturu ( orgány, nervový systém, strukturu kostí, svaly, šlachy, kůži, kardiov. systém, nervový systém, krev a DNA ). Buňky se vrací do Božského stavu.
Vlny čistého Světla jsou tak unikátní, pomáhají v hluboké aktivaci srdečního centra a probudit další vlny Vzestupujících. Všechny pochybnosti o Světelném Kmenu ( ti, kteří plují na vlnách 5D a spolu s Gaiou pomáhají spolu-vytvářet změny zde i v galaxii) a všechny pochybnosti o procesu Vzestupu je bouda a tyto staré struktury je třeba rozpustit, někdy nemilosrdně bolestivě. Vytváříme zcela nový způsob Bytí a kámen nezůstane na kameni. Jsme spolu s Gaiou parta, která vytváří zcela novou planetu. Zvažte výsledek – globální společenství bez iluzí, existující v Jednotě, ctíme sebe a planetu se svobodným vyjádřením sebe sama v Lásce, Světle a tvořivosti.
Ukotvit nové Světlo může někdy vytvářet bizarní situace – jít tam, nebo tam, dělat to, či ono z neznámých důvodů. Jít, nebo jet na určité místo, vložit do země krystal, nebo položit ruce na zem apod. Nezáleží na tom, jste vždy v životním proudu a nové paradigma zahrnuje spoustu multidimenzionální koordinace.
Nabízí se otázka rozlišit jemnou nuanci mezi Vzestupem a Evolucí. Vědomý Vzestup je proces touhy a aktivní snahy o rozšíření Vědomí a vyzkoušení, že jste Jedním se Vším, rozpomenutí se na pravdu, rozptýlení a překonání iluze – plně se stát Pravdivým Já. Evoluce je nevyhnutelnost – vědomě/nevědomě, kdy vnější faktory ovlivňují a mění životní proud. Nezáleží, jestli je člověk probuzený, Evoluce dělá to co má, protože kolektivní změny jsou zde.
Vyšší Já a Nižší Já prochází slučováním – vyrovnávání 24/7. Vyšší Já nepracuje odděleně, jako tomu bylo dřív při dosažení Mistrovství. Pokud frekvenční spouštěč zasáhne příliš rychle emocionální tělo a zúčtování starých kódů přesvědčení nebylo dosaženo, musí se Vyšší Já držet zpátky v pokroku. Jakmile Nižší Já otevře zkušenost Já jako Zdroje, Světelné pakety jsou dodány do nižších těl, to vytváří rezonanci, kde DNA může být aktivována a probíhá transcendence. Závisí na partnerském vztahu NJ a VJ, někdy NJ povolí hluboké přepsání velmi rychle pomocí interdimenzionální energetiky a odráží předjednané dohody. To se děje pomocí unikátních portálů napojených na galaktický střed. Vyšší Já se také přizpůsobuje kolektivním změnám. Zkušenosti Nižšího Já se hroutí v dynamice Nulového bodu.
Máte pocit, že vše se zdá být nesmyslné? Všechno se může zdát jiné, protože jste jinou osobou. Je to kompletní přepsání. Pokud na vás lidé reagují podrážděně, je to často špatná interpretace. Můžete se postavit a říci, to nejsem já ( Já Jsem Přítomnost ) to je moje vibrace, ale nižší pohled potřebuje někoho, kdo je vinen za jeho strach.
Vlny Světelných frekvencí 2015 budou mnohem intenzivnější. Tyto vlny jsou odpovědí na otázku: Proč mám pocit, že má něco úžasného nastat? Vibrace vyžadují klid, ticho a kapitulaci. Jsem vedena udržovat hladinu kolektivního vědomí, jsem někdo jako hlídač. Vnímám stále silnější připojování a vyvažování s 6D,9D,12D a velké probíhající změny; nové částice to podporují ( koagulace v rámci příprav na nové ). Srdce přijímá informace ze Zdroje a vysílá je zpět do Zdroje. Zúčtování starého, ticho, detoxikace a být otevřená novému se vyplácí. Cíl pro mnohé je ztělesnění čistého zdroje Inteligence Světla, existence Kosmického Krista a aktivace Solárního Srdečního Centra.
Mnoho požehnání všem, kteří dělají hlubokou a obtížnou práci, velké děkuji všem, kteří chodí mezi světy. Jsme tak velmi blízko rozvinutí nové fáze paradigmatu. Posílám každému z nás mnoho Lásky a Světla v tomto náročném čase.
V Lásce, Světle, Službě
Lenka
Jsem vděčná za dary, děkuji!
Copyright – Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.