I když zprvu víru neměl, láska k Bohu v jeho srdci nezasvitla a nevěděl nic o štěstí býti milován Tím, jenž trpěl dříve než on, ukázal mu Bůh, že v Jeho knize života byl vždy zapsán. PŘÍBĚH mezi těmi příběhy, které dosvědčují Boží věrnost a lásku ztraceným. Dnes je příkladem pokory a září v jeho srdci víra do dálek. Člověk, jenž je více než ti kolem něj následovníkem Ježíšovým. Šíří evangelium svým životem. Proto jeho život nebude zapomenut. A přesto, že byl dříve mrtev, dnes je důkazem života na věky.
www.knihy.own.cz