Kdo jsou to Babyloňané – Ilumináti a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů.
Není žádná náhoda, že se říká, že aristokratská šlechta má modrou krev. Tato samozvaná elita nejsou totiž pozemšťané, ale mimozemské reptilní, bezcitné, bezohledné a bezcharakterní bytosti, které mají ve své krvi obsaženou měď. Proto jejich krev při oxidaci na vzduchu má zeleno modrý nádech jako má měděnka. Úzce související video beze slov s názvem: Rh Negative Blood Type Secrets https://www.youtube.com/watch?v=f68RU8zlZt0

Tato samozvaná elita se kříží pouze mezi sebou z důvodu zachování si své čisté rasy. Převážnou část lidstva by nejraději vyhubili (což je v jejich tajných protokolech ustanoveno), aby mohli tomuto světu, který zde okupují, snadněji vládnout. Zhruba 15 % lidí (mající krev RH negativní) jsou kříženci těchto nepřátelských mimozemšťanů (praktikující satanistické rituály), jejichž samozvaná elita (mající tři větvě) jsou čistokrevní reptoši, kteří jsou geneticky upraveni tak, aby vypadali taktéž jako lidé. Úzce související video v angličtině: Je Rh negativní krevní skupina dědictví od mimozemšťanů? / Does Rh Negative Blood Type Equal Alien Heritage? | in5d.com https://www.youtube.com/watch?v=_tkxDLbQWJE

Jedna větev tohoto mimozemského reptilního rodu je ve Vatikánu, čili je to tzv. církev svatá, druhá ve Washington DC (District of Columbia) a třetí větví je britský královský rod. Každá z těchto tří větví této jejich elity má své vlastní území, které je státem ve státu, mající své vlastní zákony. Nejvyšší autoritou tohoto mimozemského rodu je královna, s tím že jejich struktura funguje podobně jako je to organizované v mraveništi. To znamená, že jejich elitní čistokrevný rod má nejen své poddané (nečistokrevné plebejce), kteří na vyvolenou šlechtu pracují, ale i svoji armádu, která je nejen chrání, ale je i vykonavatelem jejich zlovolných mocenských záměrů. Úzce související video v angličtině: EXPLANATION OF RH NEGATIVE BLOOD (RESEARCH NEEDED) https://www.youtube.com/watch?v=bhvixoFKC10

* Stewart Swerdlow Modrá krev. Uvedeno ZDE.
* „Oni žijí“ – Podivný film se silným vzkazem Uvedeno ZDE.
* Shape-shifting a reptiliáni na vrcholných mocenských postech Uvedeno ZDE.
* video v angličtině: DAVID ICKE – The Global Power Structure & Global Revolution UvedenoZDE.
* 2014 The „Reptilians“ are Demons, Proof is Here  Uvedeno ZDE.
* RH NEGATIVE BLOODLINE RULING EARTH!! Uvedeno ZDE.

Odhalení tajné iluminátské dohody, podle které se samozvaná elita snaží vyhubit většinu lidstva a ponechat si jen zhruba půl miliardy lidských „otroků“, kteří by na ně dělali. Možná ani netušíme, jak propracovaný je systém manipulace s lidskou myslí – s námi. Podrobnosti jsou uvedeny na videu s SK titulky s názvem: „ODHALENIE“, které je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: „Video s názvem Odhalení vysvětluje pozadí toho co se ve světě děje a proč se to děje“ je uveden ZDE. Rakovina byla použita jako zbraň proti pozitivnímu RH faktoru – čili proti pravým, původním pozemšťanům. Vide v angličtině: Cancer, used as a weapon against Rhesus positive blood. Uvedeno ZDE.

Další úzce související článek s názvem: „Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, 🙂:-) jak se nám snaží namluvit!“, který je uveden ZDE. Úzce související video (ale v angličtině) s názvem: „NASA/UFO/Moon .Amazing.Must See!!“ je uvedeno ZDE. Kdo jsou to ONI. Uvedeno ZDE.


Tento svět kdysi dávno ovládli zloduši hrající si na pány (čili bytosti povyšující se nad všechny ostatní), kterým se zalíbilo nejen poroučet a panovat, ale i jim zachutnala moc nad všemi ostatními s tím spojená. Jedná se o rod negativních, bezcitných, čili disharmonických bytostí mimozemského původu, který zde vládne již od dob starého Babylónu, znající velice dobře jakým způsobem jsou tvořeny veškeré tzv. hmotné světy a jejich reality. Proto bylo a je pro všechny takovéto moci chtivé bytosti velice snadné tyto znalosti zneužívat tak, aby mohly všechny ostatní bytosti buď zcela zotročit, anebo je moci přinejmenším všemožně využívat a zneužívat.

Těmto negativním bytostem se zalíbilo hrát si na mocipány natolik, že by své mocenské posty rády do nekonečna předávaly nejen svým potomků, ale i nazpět sami sobě, neboť vědí, že se po smrti mohou inkarnovat nazpět do svého rodu. Proto pomocí těchto znalostí vytvořily a do detailů vypracovaly ovládací systém, kterým od narození PROGRAMUJÍ všechny ostatní tak, aby se dali snadno ovládat, využívat a zneužívat pro jejich potřeby a účely. Samozřejmě, že podstatu a zákonitosti tvoření veškeré tzv. hmoty tají před všemi ostatními a to i před svými členy, kteří jsou v nižších úrovních jejich vládnoucí hierarchie, takže např. svobodní zednáři v nižších úrovních nemají ani potuch o co ve skutečnosti doopravdy jde, neboť nejsou zasvěceni do těch vyšších a vyšších stupňů této mocenské vládnoucí hierarchie.

Je sice pravda, že si svým smýšlením chováním a jednáním tvoříme nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu, neboť vše vně projevené je zrcadlem toho, co je uvnitř nás, jelikož to co se ve vnějším projevu existence zobrazuje je zrcadlovým projevem toho, co v našem osobním a kolektivním programu obsahujeme. Současně je ale pravdou i to, že lidstvo bylo a je od narození systematicky programováno tak, aby člověk pokud možno používal jen levou – racionální polovinu mozku a tím se stal bezcitným, snadno ovladatelným, neboť bez používání citu jedná jak naprogramovaný robot. To znamená, že byl do tohoto stavu projevu své existence vmanipulován.

Proto je třeba aby se lidé dozvěděli kým jsou manipulováni a jakým způsobem, neboť když si to uvědomí, tak mají možnost se z toho vymanit, a to tím, že začnou své dosavadní zaběhlé necitné smýšlení chování a jednání měnit a nahrazovat je citovým smýšlením chováním a jednáním, které jedná s nadhledem nad věcí. K tomu stavu existence je potřeba začít propojovat svůj mozek se svým srdcem (duchovní podstatou) a jeho/její harmonizující po-citovou podstatou, čímž se u něj začne obnovovat nejen spojeni mezi pravou a levou hemisférou mozku, ale i spojení mezi mozkem – egem a srdcem – duchovní podstatou své existence. Jakmile si člověk uvědomí, že duchovní podstata je vševědoucí a zná nejrychlejší a nejoptimálnější řečení na všechno (neboť vidí do všech pravděpodobných, zatím neuskutečněných možností), tak již přestane řešit všechny světské záležitosti svým egem (které nejenže nezná, ale ani nemůže znát nejoptimálnější řešení) a přenechá nelezení řešení své duchovní podstatě, která mu pomocí pocitů a obrazů odhalí cestu nejrychlejšího řešení.

Tímto novým smýšlením, které se nechá vést intuicí vševědoucí duchovní podstaty se bytost nejenom že zbaví veškerých obav (což ji osvobodí ze zajetí starých ovládacích programů), ale získá i jistotu, že o ni je a stále bude postaráno, takže člověku zbude mnoho času na to co dělá rád. Čím více necháte svou duchovní podstatu aby se starala o zabezpečení vašich životních potřeb a čím méně necháte své ego dělat jen a jen to co má, což je starat se pouze a jen o to co je pro radost a potěšení těla, tím více bude váš život nejen snadnější, ale i radostnější.

Nejen vaše negativní emoce, ale i podmíněná láska je to, co vás drží v dualitním světě a nepustí vás z něj, dokud nedojde k odpoutání se od všech disharmonických vazeb. To lze udělat tím, že odpustíte všemu a všem a požádáte všechny a všechno (stačí jen mentálně) o odpuštění. Tím se vaše karmické vazby na dualitní světy zpřetrhají a vy se tak budete moci opět stát svobodnými bytostmi, se kterými nebude moci již nikdy, nikdo, nijak a ničím manipulovat a to dokonce ani tou nejdokonalejší technikou, neboť frekvence vaší duchovní podstaty pracuje na podstatně vyšší frekvenci než i ta nejdokonalejší ovládací technika.

Na to aby se ale mohlo toto uskutečnit, na to je třeba abyste začali důvěřovat své duchovní podstatě, a byli přesvědčeni o tom, že vám vaše duchovní podstata může (pokud jí to dovolíte a budete jí důvěřovat) obstarat nejen naprosto vše k životu potřebné (dokonce i nadbytky), ale že vás i ochrání proti všemu a všem co není dobré – harmonické.

Mnohem více podrobností o tom jak se nechat vést intuicí přicházející z vašeho vyššího já (což je světelná, čili energetická – duchovní podstata vás samých) je uvedeno na videu (na kterém lze nastavit CZ i SK titulky) s názvem: „Bashar The 3 Aspects of YOU“, které je uvedené ZDE.

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

VirtualLight #6 – Steve & The group ~ Aug 2012
http://www.youtube.com/watch?v=VKi6yrXwL_4


Jsou Ilumináti bezcitné krvelačné „ještěrky“ inkarnované do lidského těla? Sledujte oči a posuďte sami!
Reptilian shapeshifter – Mitt Romney http://www.youtube.com/watch?v=JdKcc3IeAKk
Kdo jsou to ONI http://www.youtube.com/watch?v=ureO6wRAwtk&feature=em-share_vid…
clones from ancient egypt..obama..michael jackson..50 cent..illuminati past life conspiracy
http://www.youtube.com/watch?v=LzaKCoNIO4M

Úzce související videa v angličtině:
illuminati – aleister crowley http://www.youtube.com/watch?v=MLquO6DA77M
Evil Royal Bloodline http://www.youtube.com/watch?v=HnY96MTwhEo
One Family, One Bloodline, One Rule Low http://www.youtube.com/watch?v=BEaP48m2mLk
ROYAL FAMILY – Truth Behind The Lies? http://www.youtube.com/watch?v=KcYe2af7yDY&feature=related
illuminati : The Royal Bloodline Family http://www.youtube.com/watch?v=UBBN0QYUZ8w&feature=related
OBAMA = OSAMA – 100% proof http://www.youtube.com/watch?v=QcZnj499B1c
The Real Story Behind Aliens_ Ufos_ Demons_ Illuminati & Satanism.http://www.youtube.com/watch?v=atxGNYrBftI
Freemasonry EXPOSED Manly P Hall, Blavatsky , Aleister Crowley, Albert Pike Illuminati LUCIFERIANS http://www.youtube.com/watch?v=Ch9zyPO2PSw
ILLUMINATI a myth? Full Documentary by WOLVOMAN80 http://www.youtube.com/watch?v=JGW4nXE9LrE
Stop these evil bloodthirsty Iluminati till is still time.

Aktualizace: Mezi kabalou (ještěrkama) se šíří chaos a panika, brzy padnou další hlavy. Uvedeno ZDE.


Všem vřele doporučuji shlédnout video s českými titulky s názvem: „Poselství Plejáďanů 2012 – Budíček pro Světelnou rodinu“, které je uvedeno ZDE. (Začátek příběhu začíná časem na videu: 4:19 minut. Pod videem na = lze nastavit automatický překlad. Postup pro nastavení je uveden ZDE.)

Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), uvedených ZDE.
* oko reptiliánů-Iluminátů-na dolarové bankovce * část mozku je reptilní-po předcích-je v ní ego*

Reptilní humanoidi měnící svou podobu / Shape Shifters Reptilian Humanoids
http://www.youtube.com/watch?v=pvdlDvP8XZ4

Video s názvem: „Beware of the Archons who walk among us“ je uvedeno ZDE.

How to recognise Reptilians and Freemasons – The Gorilla199 Channel
http://www.youtube.com/watch?v=wqf0N0Z2nps

The Truth is out there don´t be too blind to see: Reptilians walk among us?
http://www.youtube.com/watch?v=3GeSJv6vwfY

Tyto bytosti jsou na všech důležitých řídících a vládnoucích postech a v schow byznysu, tedy i mezi umělci. Co je to za zloduchy je uvedeno na videu, které je v blogu pod názvem: „Stále se necháváte ohlupovat vládnoucí elitou, tedy i politiky, kteří z vás dělají totální tupce? :-(„, který je uveden ZDE.

Není ale třeba se jich obávat, neboť síla naší duchovní podstaty je nesčíslněkrát mocnější než jsou oni a všechna jejich ovládací technika dohromady. Více je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Mnohem více podrobností o tom, kdo to jsou ti Reptiliáni a Ilumináti je uvedeno ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
a v článku s názvem: „MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ?“, který je uveden ZDE.

 

Jsou dva druhy pyramid, každé nasměrované a energeticky napojené tam, odkud sem jejich tvůrci přišli. Jedny jsou nasměrovány na Orion a jeho disharmonické světy, kde pobývají psychopatičtí zloduši, kteří by lidstvo když ne přímo vyhubili, tak přinejmenším zotročili a druhé jsou nasměrovány na Plejáďany, kteří chtějí planetě a lidstvu pomoci při vzestupu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili do světů ve světelném, harmonickém projevu existence, ve kterých existuje pouze harmonie, čili dobro. (Tím samozřejmě neříkám, že na hvězdokupě Orion jsou pouze podlé bytosti a na hvězdokupě Plejádách že jsou pouze dobré bytosti).

Není to těžké uhodnout, které jsou které, neboť pokud si umíte dát dohromady 2 a 2, což jistě umíte, 🙂 tak si uvědomíte, že když tomuto světu z pozascény vládnou padouši, kteří jsou s těmito negativními bytostmi jedna ruka, tak je naprosto jasné, že ty pyramidy, které jsou běžně známy a jejichž existence není utajována, tak ty jsou napojeny na ty bytosti, které by si z tohoto světa rády udělali svou kolonii.

Takže abychom jim v jejich záměru zabránili, požádejte nejvyšší inteligenci Univerza, aby vás neustále ochraňovala a poskytla vám svou všemocnou energii, abyste mohli svůj záměr uskutečnit. No a pak si jednoduše představujte, že jim vyřazujete z funkce veškerá zařízení, která používají pro ovládání a manipulaci. Cokoliv co vás napadne bude správné, neboť ta představa nebude vaše představa, ale té bytosti, kterou o to požádáte. Proto dbejte na to, abyste požádali o pomoc nejvyšší vesmírnou inteligenci, nebo rovnou nejvyšší inteligenci celého Univerza!

Tento jednoduchý, avšak zato velice účinný návod možná některým z vás zní zcela pošetile, ale když si uvědomíte, že vědomí pracuje na nesčíslněkrát vyšších frekvencích než i kterákoliv sebedokonalejší technika, tak vám dojde, že mentální tvořivá síla tzv. probuzeného člověka je nesčíslněkrát mocnější, něž všechny nejdokonalejší techniky světa dohromady.

Než s tím začnete, bude dobré, když si nejdříve přečtete článek s názvem: „Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality“, který je uveden ZDE.

Pro lepší pochopení toho, co se děje a bude dít si taktéž přečtěte článek s názvem: Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci – přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí, který je uveden ZDE.

Project Blue Beam & The Metaphysical Freedom Fighters (na videu lze nastavit CZ nebo SK titulky) http://www.youtube.com/watch?v=xdRb3oNKQ7Q&feature=related

Na jaké frekvence se svým smýšlením, chováním a jednáním napojíte, v takovém světě se následně již brzy ocitnete, neboť stejnorodé frekvence se vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou.

Oči otevírající článek s názvem: „Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama“ je uveden ZDE.

Důkaz, že minimálně jeden z Obamovi ochranky je taktéž „ještěrka“. Vyobrazeno na na videu s názvem: „( Analytic video 2013 ) What is that ??? OBAMA’S ALIEN BODYGUARD Conference!!“ uvedeném ZDE.

* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.

 

To, že se snaží vyvražďovat ty, kteří jsou dle jejich představ nepovedení kříženci jejich rasy s člověkem (viz. video s názvem: „Tajný Vesmír 2„) je jak z důvodu, že si chtějí udržet svou čistou rasu, tak z důvodu, že by si chtěli tuto planetu přivlastnit pro sebe, snížit populaci zhruba na jednu desetinu, nastolit zde totalitní režim a nerušeně všem vládnout. Z toho důvodu také financovali a zfanatizovali např. Pitlera a další, kteří vytvořili různé organizace a struktury jako byly např. SS složky (viz video s názvem: “ Tajný Vesmír„), aby za ně tuto špinavou práci udělaly. Září 2011 (9/11) byla taktéž jejich práce a nyní se při letošních olympijských hrách chystají udělat další, ještě horší podraz, viz video s názvem: „StudioNEWS z 21.5.2012„. Proto pokud by k tomu při olympijských hrách přece jen došlo, tak se tím nenechte nijak oblbnout a v žádném případě nevěřte tomu, co by bylo lidstvu oficiálně předkládáno. Kdo jsou to ti oni je uvedeno ZDE. Kdo je samozvaná vládnoucí elita tohoto světa a jakým způsobem ovládá tento svět je uvedeno ZDE. Další související texty, videa a článek s názvem: „Byl Ježíš v podání biblického příběhu synem božím, nebo to je velice rafinovaný podvod?“ jsou uvedeny ZDE. Diskuze s názvem: „Odpověď na to kdo, jak a proč stvořil 3.D člověka, žijícího na planetě Zemi, najdete zde.“, je uvedena ZDE. Další článek s názvem: „Stále se necháváte ohlupovat vládnoucí elitou, tedy i politiky, kteří z vás dělají totální tupce? :-(„, který s tím to tématem souvisí, je uveden ZDE.

Proto je třeba se ukotvit ve svém osobním duchovním srdci, čili ve svém osobním nulovém bodě (jak na to je uvedeno ZDE), vytvořit ve své představě odlišný scénář než je ten jejich a tím jim překazit jejich záměr. V té době, kdy k tomu má dojít (což je 27.7.2012), již budete schopni celkem dobře zvládat vědomé tvoření svého světa a jeho realit. Je tomu tak z důvodu velice nízké úrovně časové vlny přibližující se galaktické nule, což je způsobeno tím, že se stále více a více přibližujeme k protnutí galaktického nulového bodu. Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Uvědomte si, že jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, které si dle svého osobního přesvědčení (a z toho se rodících představ) tvoří jak své tělo, tak svůj svět a jeho reality.

Vynikající článek s názvem: „Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?“, je uveden ZDE.Taktéž všem doporučuji shlédnout všechna 3 níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem:
Holografický vesmír (české titulky).
http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Vědomí řídí vesmír – CZ / Consciousness Drives the Universe – CZ
http://www.youtube.com/watch?v=JVGgmli7j2I&feature=relmfu

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), uvedených ZDE.

Plejádská Zpráva 2012, výzva k probuzení, pro rodinu světla (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5jph7CXRY6s

Stewart A.Swerdlow – reptilianska hierarchia – vykonštruovaný mimozemský útok (lze nastavit Slovenské titulky) http://www.youtube.com/watch?v=VGsYf3hOBEY&feature=uploademail

Odpověď na to kdo, jak a proč stvořil 3.D člověk, žijícího na planetě Zemi, najdete zde:
http://www.novazeme.ning.com/forum/topics/odpoved-na-to-kdo-jak-a-proc

Reptilian Royal Bloodline Illuminati Shapeshifters Low
http://www.youtube.com/watch?v=YCIUyJnyNjU

David Icke – The Arrival Reptilian Empire
http://www.youtube.com/watch?v=vR0jJMibQFc

Jakmile člověk přestane být ovládán tou svou částí mozku která je reptilní (stvořená genetickou manipulací), čili tou egoistickou (která reaguje instinktivně a tudíž nelogicky a bezcitně) a uvědomí si svou pravou, duchovní, světelnou podstatu, tak se opět stane vědomím tvůrcem svého světa a pánem svého osudu, jako tomu bývalo kdysi.

The Reptilian Brain: Legacy of Anunnaki
http://www.youtube.com/watch?v=AXyp9p1UDPg&feature=related

Anunnaki DNA http://www.youtube.com/watch?v=r_uwicUcdUE&feature=related

Origin of humans, DNA changes, the missing link of human evolution & mirrored ancient stories
http://www.youtube.com/watch?v=gIdJNgpGstA&feature=related

Pravý původ nynější pozemské rasy.

Part 1: Human DNA Mysteries – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=iJjAoJ8QWyk&feature=relmfu

Part 2: Human Blood Types – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=8c0XqGnd1VE&feature=relmfu

Part 3: The Link Between Emotions and DNA – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=WenDDMWYM3U&feature=relmfu

Part 4: The Blue Star Prophecy – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=Ju_eUOe2AXU&feature=relmfu

Part 5: The Mechanism for 12 strand DNA – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=Rz3sqZJPCPY&feature=relmfu

Part 6: The Pineal Gland Activation – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=1QTylcNNzLY&feature=relmfu

Part 7: The Last Prophecy of Peter Deunov – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=cZWpar4lpOA&feature=relmfu

Part 8: Final Conclusions & Updates – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=A6lauX-9B0Q&feature=relmfu

—————————————————————————————————————————————————

ČAS JSOU PENÍZE – všichni známe toto pořekadlo. Peníze se staly nejdůležitějším nástrojem Starobabylónského Ducha, symbolem MOCI, která diktovala scénář hororu s titulem  PÁN / OTROK. Babylonský Program stvořil VĚDOMÍ, které zaselo chamtivost, nedůvěru a násilí. MÍT VÍCE NEŽ OSTATNÍ ( symbol Kaina) – to byl  hlavní energetický vzorec.

Chybný rozvoj dosáhl svého vrcholného bodu v posledním fraktálním období 260ti let. Pro většinu z nás ztratil život hlubší smysl a smrt znamenala finální konec Bytí. Ponořeni do hluboké temnoty, propadali jsme se do stále většího zklamání. Začali jsme se starat o světská potěšení a  pohodlí smyslových požitků. V tomto pekelném cyklu narůstala tendence k sebeničení a k atomové záhubě. Ačkoliv největší úpadek lidstva nastal v minulých dvou stoletích, jeho kořeny sahají daleko do minulosti, přes 5200 let.

Je všeobecně známo, že v souladu s právy ČASU, přinesli atlantskou karmu na Zemi babylonští kněží. Přes vnější manipulativní Energie způsobili změny v pozemském přirozeném rytmu a ukotvili na planetě jinou neadekvátní formu. Babylonští kněží měli hluboké znalosti a magické schopnosti založené na právech kosmologie. Toto poznání bylo drženo v naprosté tajnosti. Manifestováním své moci, velmi rychle ovládli celé pozemské království – spojené s královstvím člověka. Všechno se dělo pod rouškou náboženství. Takže veškerou zodpovědnost za současný stav, nesou duše babylonských vládců. To oni rozhodovali za ostatní, vyvíjeli stále silnější tlak a s pomocí „ morálních „  zásad si přivlastňovali stále více a více práv moci. S pomocí pozemských výkonných orgánů – ve své podstatě mimozemských –  velmi účinně zasahovali do pravomocí lidského Vědomí. Byli velmi blízko zničení našeho evolučního cíle. Tak tomu bylo ještě donedávna : náboženství a státní orgány žijí v neviditelné vnitřní symbióze.

Dnes ještě stále tisíce babylonských inkarnací chodí po Zemi. Tito lidé zaujímají nejvyšší postavení, ale jen proto, aby sami mohli ničit vlastní iracionální dílo. Teď už chápete ta četná nesmyslná, iracionální rozhodnutí nejvýznamnějších lidí na světě?

A v pozadí – atomového království – proces synchronizace probíhal bez nejmenšího narušení. Ale v roce 1987 dosáhl zenit a začal se měnit směr událostí. Přechodová fáze trvala do roku 1992. A v roce 1992 se Země vrátila do svého původního rytmu  >13 : 20 < a pomalu začala vcházet do Rezonance s Kosmickou Praenergií v kontaktu s Nejvyšší Inteligencí ČASU, takže nyní již může přinést všechny zapomenuté informace. Cesta do vědomého Bytí před námi odkryla čtyřrozměrný CELEK.

Proces sjednocení Země se dokončuje neuvěřitelnou rychlostí a lidský podíl je zde zapotřebí. Pouze NOVÝ HOMO SAPIENS je schopen využít čtyřrozměrné Síly ČASU, obnovit magickou moc stvoření světelné reality, a doposud nepoznaným aktem LÁSKY odstranit výslednou disharmonii.

Současná biologická nerovnováha v přírodě není ničím jiným, než odrazem falešného Babylonského Programu. To se projevuje nejen v zamořeném životním prostředí, znečištěné vodě a ovzduší, ale také deformací našich myslí, deformovaném poli Vědomí a mentální sféře Bytí. Dopad tohoto programu je rovněž vidět mezi lidmi. Vyznačuje se nedostatkem radosti, nepřijímáním života, ztrátou zdraví, frustrací, smutkem, bolestí, bojem o existenci, a nedostatkem harmonie. Jediná skutečná cesta, jak vyjít ven ze slepé uličky je návrat k přírodě, ale není smyslem vývoje začít evoluci od nuly. Tlačí nás čas! Uzdravení musí přijít z druhé strany.

Díky harmonizaci dosáhneme úrovně vibrací, které nám umožní ocitnout se Doma. Mnoho z nás nazývá tento moment KVANTOVÝ SKOK PROBUZENÍ. Není to však další fáze Evoluce, jak mnozí předpokládají. Je to návrat do prastarého Vědomí, návrat, který jsme dobrovolně urychlili, abychom podali ruku Zpožděným Energiím. Toto poznání není nic nového, ale je to rozpomenutí. V této etapě nepotřebujeme rozvíjet nic nového, toto zadání jsme již splnili v první fázi evolučního vývoje. Jedině po ukončení manévru návratu Zpožděných Energií, budeme moci přistoupit k následující etapě –  Posvěcení pozemského díla.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že v průběhu záchranné operace, která  ukazuje na obrovský zápal, jsme splnili dvě další zadání:

– V důsledku pádu z harmonie, jsme zažili mnoho krutosti, ale jednoznačně jsme se dozvěděli, co se může podařit – když jsou Božské bytosti ( to jsme my všichni) ochotny zakusit polaritu, až do maximálních hranic.

– Testovali jsme hru vzpoury proti Božím Zákonům. Tato zkušenost pro nás byla velmi nepříjemná vzhledem ke skutkům, které na nás dopadaly a utrpení, které jsme museli zažít.

A až se vrátíme Domů, sami budeme vidět, jak velkou službu jsme udělali Stvořitelovu Dílu. Už nikdy více nebudeme muset zakusit iluzorní představy o sobě. Disharmonie nás obohatila o mnoho zkušeností – o mnohem více zkušeností, než bylo třeba.

Autor: Hanna Kotwicka

Překlad: Lenka Sýkorová
Zdrojem je facebook, uvedeno ZDE.

Nenechte se už zatahovat do negativními záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající událost. Uvedeno ZDE.

 

 

Zdroj: http://inner-light.ning.com/forum/topics/kdo-jsou-to-babylonane-a-jejich-pokrevni-linie-a-jak-jim-zabranit