KARTA NA TYDEN
Princ holí

Dynamická a impulzivní osobnost, která nás může snadno vyprovokovat k nějaké nepředloženosti. Nicméně to, co se bude jevit jako společenská katastrofa nebo rozkol ve vztahu, nakonec vyčistí atmosféru a rázem se oddělí zrno od plev. Po bouřce se vyjasní a nebude dál nutné předstírat a hrát se zakrytými kartami.

Nebojme se projít úzkým hrdlem, přestaňme ten konflikt ve vzduchu oddalovat. Falešná harmonie svazuje ruce a zmenšuje operační prostor. Hysterickým výbuchem sice odkopeme své nevycválané Já, ale celé scéně se můžeme posléze ze široka zasmát. Nadsázka a smysl pro humor jsou dobří společníci naší spontaneity i v horkých časech.

Princ holí nás nabádá k neohroženému postupu vpřed, k upřímné jízdě s odkrytým hledím. Žádné postranní úmysly a zadní vrátka, jen risk mladické nerozvážnosti, založený na pevné víře v sebe sama. Nenechme se zdržovat strachem a pochybnostmi. Teď není důležitý výsledek, ale probuzení odvahy a sebedůvěry. Výsledky se dostaví později, až zvítězíme nad svou ustrašeností a přemrštěným opatrnictvím.

 

Ivana Semerádová