Karel Spilko – NEMUSÍŠ NASTUPOVAT

Úryvek z připravované knihy Probuď se ze snu

Pokud přijde myšlenka, nemusíš si ji přivlastnit.
Neber si ji za vlastní, protože tvá není – je poslána z Vědomí,
od vesmírného architekta a tvůrce všeho, co jsi schopen vnímat.
Můžeš myšlenku pozorovat a nezaplétat se do ní.
Nemusíš se stát jejím otrokem a sluhou.
Uvědoměním této jednoduché a prosté pravdy se z tebe stane pozorovatel,
nezúčastněný svědek myšlenek a emocí, které mylně považuješ za své.
Přijede vlak a ty nenastoupíš.
Otevřou se dveře a ty nevkročíš.
To je ta pravá svoboda.
To je prozření, které je určeno jen některým.
A to je také prohlédnutí této bláznivé hry zvané Život.
Být pozorovatelem toho, co se ti honí hlavou
znamená odstup a porozumění – nejen se sebou, ale i s ostatními.
Pokud nevznikne reakce, nevznikne ani zapletenost.
A když tady není zapletenost, je zde svoboda pohybu a vnímání.
A to jsou dárky s nekonečnou záruční dobou.

http://matrix-neo.cz