Touto krátkou video pozvánkou si vás dovolujeme pozvat na VI. ročník ČK, která bude mít letos zcela jinou formu. Můžete se těšit na tři živá dějství plná otázek a odpovědí, nových výhledů i možností ke spolupráci na proměně života ve společnosti.
17. 5. 2014 budete vítáni v Kutné Hoře