Jaký byl závěr minulého roku, jaké vykročení do nového roku se dozvíte v pohledu do budouCTnosti i do minulosti. Dozvíte se krásný vzkaz stromů – topolu, lípy a vrby. Také se podíváme na Cestu světla od pana Komenského, dotkneme se poslání našeho národa, a též starých a nových modelů (programů) uvažování i rohodování. Dozvíte se o tajemství našeho slova, mateřského jazyka, o lidském strachu, křižování hodnot lidství i lásky a mnoho dalšího…

stromyazivot.cz