Záznam z přednášky Karla Janečka z PrF MU, 14.5.2012.