KAMPAŇ ZA ZÁKAZ JADERNÝCH ZBRANÍ
Požadujeme, aby se Česká republika připojila k zemím, které podporují vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní,

a aby tento postoj potvrdila hlasováním na Valném shromáždění OSN.

PETICE KE STAŽENÍ NAPŘ. ZDE

Úplně nebo částečně vyplněné petiční archy posílejte na adresu: Kloboučnická 7, Praha 4, 140 00

 Dopis_vojakum_27_5_2016

 

petice_zakaz-jadernych-zbrani

Jménem Kruhu ZeMě  

Ivana Novotná