JSME ČESKÝ NÁROD – SLOVANÉ
Dobrý den lidé České země, lidé Slovanského národa.

Toto oslovení, tento pozdrav je s cela pravdivý a výstižný. Jiný totiž neexistuje. Nemohu vás pozdravit dobrý den milý Sasové, nebo milý Germánci, milý Američané či milý Afričané atd. To opravdu nemohu, protože žiji v České zemi a jsem od narození Čech. Tedy jediný pravdivý a plně oprávněný pozdrav je DOBRÝ DEN LIDÉ ČESKÉ ZEMĚ, LIDÉ SLOVANSKÉHO NÁRODA. Ano, je velice vhodné si uvědomit svůj lidský pozemský původ, svoji rodovou linii, protože jen tak nám může být předána síla našich předků, našich opravdových předků, tedy slovanských předků. Všichni víme, že bez kořenů strom nemůže růst a sílit, proto si prosím všichni lidé Českého slovanského národa uvědomte svůj prapůvod, svoje kořeny, aby se do vaší koruny a listí již více nezabydloval žádný jiný parazit, vysávající vaši životní sílu, vaši důstojnost a nezneužíval vaši lásku a tudíž ji zotročil. Vraťme se ke svým pravým kořenům, nenechme se živit na umělých kořenech ale zpravokořeňujme se. Byli jsme nakaženi. Nakažení zákeřnou infekcí západu. Peníze, blahobyt, ego, moc, závist, lakota, lži a podvody atd.. Je mnoho infekcí a parazitů, které nás zneužívá a vysává. Byly jsme oklamáni, obelháni takovým způsobem, že jsme uvěřili ve lži. Slovanský národ má svoji historii, která se nedá vymazat i když se o to samotné zlo pokusilo. Slovanský národ je totiž požehnaný národ, protože jeho síla narostla díky JEDNOTĚ, tedy ne v rozdělení, vyčlenění či rozebrání. Slovanský národ byl vždy jednotný než ho napadlo zlo v různých podobách např. v podobě církve. Lidé slovanského národa byly vždy spojení a tvořili tak jednotu. Zvyky a  svátky, které se konaly měli své velké opodstatnění na udržení pravdy, lásky a jednoty. Dnes se z toho udržuje velmi málo a to ještě jen někdo. Na místo vlastních svátků jsme přijali mnoho cizích svátků, které s námi nikdy a to ani teď nerezonují.  Český slovan nepotřebuje americké svátky např. Helovin či Valentýn. Zjistil si někdo vůbec původ např. těchto dvou svátků? Zjistil někdo vůbec, že jde o rituál na kradení životní síly, na podmanění a otroctví?. Slavme naše svátky. Proč se dnes neslaví MDŽ? Tzv. Mezinárodní den Žen? Vždyť žena je symbol tvoření, zrodu, naděje, života atd.., to nemá vůbec nic společného s komunismem kde se svátek slavil.  Na místo toho si zvolíme helovin, který je symbolem  smrti. Někdo by mohl říci, vždyť jsou to jen strašidelné masky, to ano, ale jsme tvůrci a pokud budeme tvořit strašidelné démony a převlékat se za smrt, pak to vše jen udržujeme a tvoříme do reálu. Pamatuji si na ty nádherné České staré filmy, které byly plné lásky a opravdového života. To jsme dnes vyměnili za americké akční filmy plné násilí, za horory plné strachu, za nekonečné seriály a za nejapnou arogantní zábavu v podobě soutěží a hudebního průmyslu. Pamatuji na ty krásné České pohádky, ze kterých se děti nemusely bát a mít traumata, ale byly s cela veselý a těšily se ze života. Dnes tu máme Heriho Potra plného násilí a bolesti a nebo pána prstenu atd. Pamatuji na ty krásné České písně, které si lidé zpívali  v koupelně i na toaletě  :-). Dnes tu máme hudební průmysl, který je pro děti tak velmi nebezpečný. Česká země je tak krásná a má tolik turistických míst, které obdivují i ve světě. Málo kdo z nás je zná. Za to všichni známe Řecko, Chorvatsko, Malorku, Egypt atd. Známe řecké báje a jejich  bohy, známe egyptské pyramidy a jejich bohy, ale neznáme naše Slovanské Bohy – naši historii. Chodíme pomáhat a chránit lesy do cizích zemí, ale u nás se lesy a stromy kácí jak na pásu. Buďme už konečně sami sebou a nesnažme se stále být něčím jiným. JSME ČESKÝ SLOVANSKÝ NÁROD. Přijměme to, rozpomeňme si a žijme to a já Merlain vám zaručuji, že se budou dík pořádný zázraky a víte proč? Protože všechny ty energie, všichni ti předkové, všechny ty prapůvodní síly byly doposud potlačené a teď jsou doslova napěchované ve dveřích a čekají až na ně zavoláme, aby nás mohl potěšit, uzdravit, zesílit, podržet, pomoci, pochválit, podpořit, pohladit atd. Proto já Merlain je do svého života vítám a děkuji jim, že vydrželi tak dlouho čekat. A co vy? Chcete být stále loutkou, chcete být stále slabý a být jen otrokem, nebo chcete být tím, čím skutečně jste, svobodnou lásky-plnou, zdravou lidskou bytostí, která má svůj vlastní prostor pro svoji vlastní seberealizaci, takovou bytostí, která věří svým slovanským lidem – přátelům – rodině. Chcete být  takové bytosti, které tvoří a neznají ničení? Pak takový jednoduše buďte :-). Nic jednoduššího není.
S úctou Merlain