JSEM PŘIPRAVENA BRÁNIT SVOJI ČEST A SLÁVU NA VĚKY VĚKŮ
Přijďte se podívat na mezník času,vše je koordinováno silami hříchu,který se uchytil v pasti svých domovů. Neodbíhejte od tématu a doložte všem pravdivé důkazy o nástupu gregoriánských tónů hudby. –( žalmy).Rozeznívá se celou Evropou a snaží se nás zotročit. Přispěchejme na pomoc.!!!Neustále slyšíme:Nejsme žádní zlosyni , ani nebohé dcery Mohameda. Jsme jen pokoušeni velkým tlakům ze strany egoistických tyranů . Nedovolíme se poškodit a odejít z tohoto světa. Jsme dotlačováni novými technikami pro rozbití aglomeraci ,až docílíme nových útvarů sounáležitosti tím, že se uvedeme v pohyb a nastolíme rovnost dle sil našeho vůdce..

Poskytujeme všem rovnost jen tehdy,pokud se stanete naším bojovníkem za“ slunné území“a prodereme se do všech koutů světa.

Nejsme zlosyni, jsme jen odnož dlouhých paží našeho proroka… Dokažte vše tak ,jak vám velí Vaše srdce- bojujte doposledních sil, pak se stanete syni nových zítřků..

Nastává čas pravdy… Kolem těchto dnů se staneme útočištěm pro hodně neubytovaných bytostí ,protlačeni svým vědomím do struktury evropských dějin. Nezanechají v nás radost,zatím se porozhlídnou a odeberou se za nejbližší hranice nového světa ….

Jsem pokořena našim souzněním a to držet vše pod tlakem něžnosti a lásky.. Prohlédni si ženy zahalené a nicotné se ukázat světu. Kde jsou tyto dívky krásné a lahodné našim očím? Berou si na sebe dlouhý šat a prodírající se trním,kde následují svého otroka. Muž, který uplatňuje sílu na ženách, páchá zlo celému radostnému pokolení pro rozvoj zdravých duší…

Co je dobré pro tuto Planetu ?Zachránit důstojnost a ponořit se do nejhlubších struktur našeho vedení.

Nosit trikolóru Pravdy a Lásky……tj.. Planeta Země ,Láskou protkanou ve všech světadílech proudící z Univerzálního vedení a napojit se na zdroj … Univerzálnímu Světu Lásky.Pomáhat se postavit do hlavního proudu a napojit se na duše vyspělých bytostí.. Prokažme si úctu jeden k druhému a konat vše pod svým nejvyšším vedením…. Dělejte mýtinky… provádějte lidičky v nových informacích, dostávejte se do středu dění.. Podepište vše za čím stojíte a dokažte si ,že jste hodni Svobody a Lásky …

Konejme vše pod záštitou našich zítřků a dolaďme se do světelných pokynů k hmotnosti.. Falešní proroci dělají vše pro to ,aby se uvedli v pokušení odstranit tento hmotný svět… Nenechávejte nic náhodě, ale dojděte si pro zdroj Kristovo vědomí—Prorok světa viditelnosti. Ukáže Vám cestu ,jak nastolit řád- pohyb hmoty dopředu a prozřetelnost Vašich nových zítřků—-

Děkuji za vyslyšení a prohledněte si Vaše proroctví… Svět v mlze zpupnosti a nářků….. …

 

Evelin

www.srdcesrdci.cz