Josef Císařovský, nar. 28. 5. 1952 v Praze, absolvent Katedry dokumentárního filmu FAMU 1977, v letech 1979-1995 působil jako režisér v Krátkém filmu Praha a od roku 1990 jako externí režisér ČT. Upozornil na sebe důsledným zpracováváním ekologických témat v době, kdy se tato tematika ještě nepreferovala. Po roce 1990, po éře převážně zakázkových filmů se věnuje dokumentárnímu eseji, pro který si vypracoval osobitý rukopis, nápadný kromě symbolického vyjadřování i náročným technickým zpracováním. Jeho zatím posledním filmem je Muž s dýmkou (2011), věnovaný památce Josefa Korbela, otce Madeleine Albrightové. Připravuje dokument Pátá čtvrť o historii a současnosti zmizelé pražské židovské čtvrti.

Kategorie:

2013, Videa, VIP hosté