JÍT A ŽÍT
Žít a prožívat

přijímat a jít stále vpřed,

hledat sebe, hledat v sobě,

milovat a odpouštět

cítit radost, cítit štěstí,

být vším a být ve všem jen LÁSKOU

být vděčným,být pokorným,

být klidným ,být milujícím,

být součástí velkého plánu a nechta se vést

nevidotelnou moudrostí Boží,

věřit v toto vedení věřit v teno plán a JÍT,,,,

pak život bude klidným a požehnaným pro každého z nás

 

www.duhovenebe.blog.cz

 

 

Ve skutečnosti nejsou žádné problémy
Problém jsme my – my jsme si ho vytvořili.
Problémy jsou jen v naší mysli.
Pokaždé, když se vám něco nelíbí, žijete v nějaké iluzi.
Něco zásadního je s vámi v nepořádku.
Nepřijímáte skutečnost – to co je tak, jak to je.
Vytvořili jste si názor, který se neslučuje s hlediskem vašeho Zdroje.
Díváte se na něco, co je naprosto v pořádku způsobem, který vám neslouží.
Pokud máte problém nebo negativní pocit, je to signál z vašeho Zdroje,
že nastal čas změnit úhel pohledu.
Zdroj chce pokročit dál ve vašem vývoji a vy mu v tom bráníte názorem nebo postojem,
který vás již dávno nepodporuje.
Pokud máte problém s někým nebo s něčím, nastal čas na obrat.
Nastal čas na nový úhel pohledu a novou myšlenku.
Jedině tak se posunete dál a to, z čeho máte špatný pocit, z vašeho života zmizí.
ZÁSADY VLASTNÍHO ŠTĚSTÍ
Tvé štěstí je centrem tvého života.
Pomůžeš si sám, když tomu budeš věřit.
Každý den mysli v prvé řadě na sebe.
Pokud nejsi šťastný, nemůžeš učinit šťastným nikoho jiného.
Nepotlačuj svá přání kvůli druhému.
Věř sám sobě víc než komukoliv jinému.
Nikdy neříkej: „Nemám na sebe čas“.
Nenechej sebou manipulovat.
Žij podle vlastních měřítek.
Nepochybuj o sobě a své síle.
Neboj se porážky.
Porážka je jen jiný výsledek než ten, který jsi očekával.
Nic víc to není. Je to jen výzva hrát jinak.
Pouze ty určuješ, co je správné a co ne.
Méně se ptej ostatních a více sám sebe.
Musíš se rozhodnout, zda něco opustíš a něčeho se vzdáš,
nebo zda se raději necháš vydírat, protože se ti to zdá pohodlnější.

 

Kategorie:

Články, Ostatní