Jiří Pavlica je od roku 1978 uměleckým vedoucím folklórního souboru Hradišťan, je zpěvákem, houslistou, hudebním skladatelem, ale především je to lidový bard a autor mnoha dnes již zlidovělých písní. S šéfredaktorem časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel Romanem Zahrádkou si povídal v době adventu v Tereziánském sále Břevnovského kláštera o lásce zralé a nezralé, zpěvnosti Čechů a Moravanů, lidové písni, ošidnosti demokracie, současné konzumní společnosti a zrání člověka. Pokud chcete znát návod na to, jak neohýbat pravdu, pak je právě toto video určeno pro vás.

Astrolife.cz – vydavatel časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel (astrolife.cz)

Kategorie:

2014, Videa, VIP hosté