Jiří Lojek: Rok 2016? RESTART A NOVÉ ZAČÁTKY
Rok 2015 máme za sebou. Byl to přitom rok, který v mnohém připomínal Matějskou pouť s mnoha atrakcemi. S rokem 2016 však mnohé tyto atrakce zmizí a nastoupí místo nich daleko rychlejší a modernější. Mám tím na mysli společenské dění a energie okolo nás. Známé bytosti budou připraveny v tomto období na odletové dráze do nových světů, avšak spousta lidí to bude vnímat celkově jako velký smutek, takže se na mnoha místech a náměstích rozzáří svíce. Přesto se dav tímto smutkem přenese vpřed.

Rok 2016 přinese každému z nás mnohé vyzvy, budeme však chráněni, jak to jen bude možné. Lidé se ale budou vinou nepochopení druhých či nepochopení celkové situace často ocitat ve zvláštních stavech, v jakémsi bodě, který nemusí být zrovna příjemný. Měli by si ale uvědomit, že tím dojde k jejich restartu, který bude nutný do nových začátků.

Mnoho lidí pozná totiž v roce 2016 nové přátele, ať už na pracovištích, ve vztazích, prostě kdekoliv. Rok přinese také rychlé změny a docela jiné energie, v nichž bude důležitá láska a důvěra v sebe samého, aby člověk nemusel být druhými klamán a manipulován. Lidé budou totiž hledat pravého přítele a učit se s ním pracovat, avšak toho pravého najdou jen uvnitř sebe – to proto, aby v sobě objevili skutečnou pravdu a lásku. Zvláštní proto bude rok 2016 tím, že se mnohým lidem zjeví tato pravda tam, kde by ji vůbec nehledali, a naopak, lež objeví tam, kde předtím hledali pravdu.

Rok 2016 bude znamenat jakousi přestupní stanici z trasy A do trasy B. Mnoho lidí začne poznávat to, co poznat chtěli anebo naopak nechtěli, a znovu přitom bude zapotřebí více si věřit a cítit tok bezpodmínečné lásky k sobě, ale i k ostatním. Příroda i naše planeta se začnou velice často probouzet a my, jako lidstvo, se budeme učit jít jejich tempem. Planeta Země je natolik živá, že si mnozí ani neuvědomují, že chodí po živé bytosti, díky níž jsou tady. Prosím tedy za naši planetu, abychom ji začali konečně všichni vnímat jako součást svého života, protože Země potřebuje spoustu lásky. A věřte, že čím více vědomé lásky se jí dostane, tím více na ní pokvete květin se spoustou motýlů s krásnými andělskými barvami. Dojde zde i k větší rovnováze, pokud si nepřestaneme věřit a zapomínat na lásku k sobě i ostatním.

Jaro 2016 přinese zvláštní odstíny přírody na Zemi i na nebi. Slunce s Měsícem nám přinesou novou atrakci. Měsíc rozzáří se tmou a tma se bude podobat světlu, protože posuny, jež nás čekají, budou mnohým připomínat výjevy jak z nějakého sci-fi. Velký rok, který máme před sebou, bude rokem uvědomění si sebe sama i cest, jež se před námi začnou otevírat. Pamatujte přitom, že největším a jediným jistým přítelem jste vy sami s vaší bezpodmínečnou láskou.

Vánoce 2015 budou něčím zvláštní. Pro mnoho lidí se bude jejich atmosféra podobat stavu opuštěnosti, smutku, ale i harmonie. Tato energie se projeví u lidí, kteří se nechtějí smířit s tím, co jim rok 2015 vzal. Noví lidé toulati se budou krajinami i městy a mnozí z nich se zase budou vracet na místa, kde suché krajiny jsou. Velký pán z trůnu svého promlouvat k lidem bude o světle, do něhož zlaté jablko vložil a rozzářil tím kouty stinné a potlesk davů aktivoval s novou cestou životní. I druhý velký pán z dálek navštíví Česko, kde stříbrné své jablko nabídne zlatému jablku a tím propojí jejich energie a probudí spící kolem sebe. Mnoho písní lidské uši slýchati v ulicích budou – veselé i smutné. Mnoho cest uzavírat se bude a nové naopak přibudou a otevřou se. Také velké moře čistit břehy své bude a řada mostů brány uzavře. Vesmír nám ukáže svou tvář.

Anděl s tebou, s vámi, navždy. Přeji vám, abyste našli v roce 2016 svá křídla lásky. Váš Jiří.

Jiří Lojek, jasnovidec, kartář a energetik

Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk