Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin.

www.klicek.org