„Otevírání srdcí a bubnování duše“

Jiří Hájek, kterého duchovní rodina zná jako Velkého Náčelníka, opustil svoje původní povolání, protože nebyl v životě šťastný. Už ho přestalo bavit honit se za penězi, chodit věčně z práce do práce a nakupovat. A tak začal hledat novou životní cestu a vyznávat přírodní styl života. Proto ho nepotkáte jinak, než v indiánském obleku. V současnosti se věnuje bubnování na djembe a podniká četná vystoupení na téma „Otevírání srdcí a bubnování duše“, která prokládá poutavým povídáním. Všude tak platí spojení Velký Náčelník – bubny – indiánské oblečení.

Astrolife.cz – vydavatel časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel (astrolife.cz)