Nové bistro Jídlo lásky v Liberci.
Téma – Sny a Pýcha (jedinečnosti, výjimečnosti)

jidlolasky.cz