JE MNOHO SMĚRŮ
Je mnoho směrů, které lidé nově objevují, že jsou uměle udržováni v nezdraví. Je to například očkování, zadržování čistých zdrojů energie, nastavené školství, zdravotnictví, ekonomika atd. . Můžeme pitvat každý tento směr a bojovat za změnu, protože si to již uvědomujeme, že jsme podváděni jinými zájmy, než zájmem o nás samotné. Jenže to bychom se ocitli v prakticky stejném boji se sebou samým. Navrhuji, zanechme těchto bojů a navraťme se sami k sobě. Uvědomme si, že vše je zde na Zemi vytvořeno pro nás, abychom se učili osvobozovat se z programů, které jsme sami sobě vytvořili. A teď je zde zažíváme. Pokud si toho budeme vědomí, tak budeme postupně opouštět jednu závislost za druhou a může to jít i velice rychle. Pak se začnou již nesloužící systémy ve společnosti sami rozpadat, protože jim přestaneme dávat pozornost, neboli energii. Tak začneme svoji energii věnovat sami sobě, což znamená lásce, která je v nás a takový svět si také budeme tvořit. Všechny systémy, které zde momentálně na Zemi jsou (zdravotnictví, ekonomika, školství atd.), nás prozkoušejí z toho, jak se jimi necháme stresovat a kolik stresů máme, tolik jsme nemocní. Až nebudeme mít z tohoto stresy, znamená to, že již nevěnujeme pozornost těmto nastavením a pak se vše jakoby samo přenastaví více do lásky. Přestaňme bojovat a začněme být. Naše planeta Země, která byla k tomuto zažívání stvořená se také vyvíjí. A ta již došla do fáze jiného uvědomění a směřuje do vyšších vibrací a prakticky dělá to samé, co můžeme dělat i my. Opouštět staré návyky myšlení boje a začít posilovat sám sebe, neboli být více sám sebou, což znamená vyjadřovat lásku. Průběžně se děje to, že to co nezapadá do výsledné vibrace naší Země prostě odpadá. Může to být odchod bytostí z této planety a příchod nových, může to být také přeměna ve vyjadřování se na této planetě změnou zavedených systémů (ekonomika, školství, ekologie, zdravotnictví atd.).To,že Země se nachází vibračně tam kde se nachází je dáno,ale pak záleží na každém z nás ,jak budeme sami se sebou pracovat,abychom souzněli s tímto životním proudem.Opustíme-li boje ,půjde to dobře.Zatím bojujeme,kam se podíváme.Nejsou to jen války na různých místech planety,ale i boje které jsou v nás ve formě odsuzování,posuzování,nenávisti nejen ostatních,ale především sama sebe.To co zažíváme navenek,je pak jen odraz našeho nitra.Proto je důležitá práce sama na sobě a pak se může změnit i odraz nitra,který zažíváme navenek.Přestaňme bojovat s tím co je venku,přestaňme tím to posilovat naší energií boje ,který vychází z našeho nitra. Udělejme kroky,které je zapotřebí udělat bez temnoty našich emočních projevů a pokud si této temnoty všimneme,zapracujme na tom. Změnou vnitřního postoje pak odraz našeho nitra bude jiný a to s čím jsme dříve bojovali zmizí,protože zmizel zdroj toho co se odráželo a nyní se může odrážet jiný zdroj,který je založen na vyšším vědomí sama sebe.Touto prací dovedeme vše co nás jako bytosti obklopuje do vyšších vibrací lásky.Nacházíme se tak vždy jen sami se sebou prostřednictvím druhých bytostí (našich odrazů).

Autor: Radek Hudousek