700 milionů hospodářských zvířat trpí v klecových velkochovech v EU. Pomozte nám je vysvobodit

Klece dokonale symbolizují průmyslovou živočišnou výrobu. Vězní a omezují, zabraňují mnohým přirozeným instinktům a potřebám zvířat a jsou skličujícím odrazem naší společnosti. Navzdory očividným nedostatkům této zastaralé technologie je v Evropě každoročně vězněno v klecích přes 700 milionů hospodářských zvířat. Mezinárodní organizace Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství), v ČR ve spolupráci se Společností pro zvířata, vede rozsáhlou celoevropskou kampaň za ukončení používání všech klecí v živočišné výrobě v EU s názvem KONEC DOBY KLECOVÉ. Kampaň podporují známé a významné osobnosti. Zveme Vás na besedu s jednou z nich, s paní Janou Paulovou, herečkou a zakladatelkou školy pro sirotky v Indii. Přijďte se dozvědět, proč kampaň podporuje a jak může každý z nás pomoci ukončit dobu klecovou. Můžete si také prohlédnout výstavu zaměřenou na stejné téma obohacenou inspirativními výroky dalších osobností.

 

 

 

Líbilo se vám video?

Podpořte Cesty k sobě finančním darem

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Děkujeme  vám za váš příspěvek na provoz internetové televize.
Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dle darovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího.Platba probíhá prostřednictvím služby géčko.pngverified_by_visa-full-colour.pngMastercard_SecureCode [Převedený].pngvisa-full-colour-rgb.pngvisa_electron_2015.pngmc_accpt_match_eps.pngme_accpt_match_eps.pngms_accpt_match_eps.png