Hnutí Zeitgeist (The Zeitgeist Movement, TZM) nemá žádnou oddanost ke státu nebo tradičním politickým platformám. Vnímá svět jako jeden systém, lidskou rasu jako jednu rodinu a uvědomuje si, že všechny státy musí odzbrojit a naučit se sdílet zdroje a myšlenky, chceme-li v dlouhodobém horizontu přežít. Tudíž jsou tato námi podporovaná řešení v zájmu pomoci všem na Zemi, nikoli jen úzké, vybrané skupině.

Zeitgeist Movement neni politickým hnutím. Neuznává dělení na národy, vlády, rasy, náboženství, víru nebo společenské třídy. Došli jsme k závěru, že takovéto rozdělování je falešné, zastaralé a vzdálené od pozitivních faktorů, které vedou k růstu lidstva a rozvinutí potenciálu člověka.

zeitgeistmovement.cz
interforum.cz