http://www.white-media.info/ Velvyslanectví ČR v JAR doporučuje, pokud jedete do Jižní Afriky : „nenosit při sobě příliš mnoho peněz .. nedávat na obdiv příliš okatě videokamery a fotoaparáty“. V lokalitách, které nejsou pod kontrolou bílých : „je lépe jet v zamčeném automobilu se zavřenými okny a raději ani nezastavovat, natož vystupovat z automobilu“.

Pohybujte se jen v chráněných turistických oblastech, tam bývá bezpečno, ale i tak počítejte s možnOstí, že budete okradeni černochy. Jezdit do černošských oblastí znamená riziko i ztráty života.

JAR patří bílým. Když ji v 15. století objevili Portugalci, byla to pustá země. Žilo tam pouze pár křováckých kmenů a pastevců, kteří tam žijí dodnes. Bílí tuto zemi vybudovali. Dnes převzali vládu černoši a země pomalu, ale jistě směřuje k africké chudobě. Bílí totiž odcházejí.

Kdo má rád odlišné a nepřizPůsobivé přistěhovalce, je xenofil – narušený člověk bez pudu sebezáchovy. Kdo přistěhovalce odmítá, je xenofob – zdravý člověk s pudem sebezáchovy.