JAK SE MĚNÍ HODNOTY ŽIVOTA
Hodnotový svět předchozích generací znal tzv. sedmero hlavních hříchů

  •              pýchu
  • lakomství
  • závist
  • hněv
  • smilstvo
  • nestřídmost
  • lenost

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby
z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
z lakomství zákon ekonomiky;
nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
závist v boj o spravedlnost;
​​

​hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých; ​

smilstvo v prevenci proti neurózám; ​
​lenost se proměnila v prokrastinaci.
Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků.
Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako
hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
okrádání definované jako svobodný trh,
zanedbanou výchovu děti jakožto tvorbu vlastního názoru potomstva,
neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a
likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,
nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy.

K tomu dodám, že
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
tolerance se proměnila v ustupování zlu a
korektnost v povinný názorový koridor.

doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c

 

Kategorie:

Články, Ostatní