Itálie vinna – úspěch i neúspěch

Evropský soudní dvůr shledal v květnu 2014 Itálii vinnou nedodržováním zákazu chovu slepic – nosnic v nezdokonalených klecích.

Při předání případu soudu to bylo více než 18 měsíců, co Itálie nedodržovala stanovený zákaz, který vešel v platnost 1. ledna 2012. Zákaz je dán směrnicí Evropské rady č. 1999/74/ES, ze dne 19. července 1999, která stanovuje minimální požadavky na ochranu nosnic.

Komise byla nucena předat Itálii soudu, jelikož žádné jiné snahy nebyly účinné a 12 miliónů slepic zůstávalo na konci roku 2012 stále v nelegálních klecích.

Aby Evropská komise Itálii soudu předala, museli občané a organizace v EU vyvíjet neustálý tlak a dávat EU na vědomí své rozhořčení nad nedodržováním zákazu – v roce 2012 se nejednalo pouze o Itálii, ale i o dalších několik zemí EU.
Také díky našim aktivitám a podpoře tisíců občanů v ČR se tak mohlo stát.
Více informací zde – odkaz na Aktuálně.

S pozdravem

Dita a Pavla
Společnost pro zvířata – ZO ČSOP (Society for Animals)
Dům ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4, ČR

E-mail: pomahame@spolecnostprozvirata.cz
Internetové stránky Společnosti pro zvířata – ZO ČSOP
Tel: +420 222 511 494

č. účtu: 158182860/0300
Chci podpořit Společnost pro zvířata!