INVOKACE
Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl plně rozpoznat Božskou bytost, kterou JÁ JSEM. Odpouštím absolutně a bezpodmínečně každé bytosti, která mi způsobila křivdu skrze jakékoli myšlenky, slova nebo činy, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze mé existence jako Vědomí. A prosím každou bytost, které jsem třeba i nechtěně ublížila myšlenkou, slovem nebo činem, v jakémkoli čase, dimenzi, místě a prostoru, aby mi odpustila zrovna tak absolutně a bezpodmínečně. Odpouštím sama sobě absolutně a bezpodmínečně jakoukoli myšlenku, slovo, nebo čin, při kterých jsem cítila, že jsou nesprávné ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, ve kterých existuji. Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl při přeměnách všech nízkých energií pramenících z viny a ze studu uvnitř celistvosti mého Bytí, ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, ve kterých existuji.

JÁ JSEM pořád se rozpínající energie Božské Lásky a Dokonalosti, v tomto přítomném momentě a navždy.

JE TO TAK. TAK TO JE.

Jsem v jednotě s Matkou-Otcem-Bohem a Vším-Co-Je,

ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, ve kterých existuji.

Amen.

 

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=45582