INTUICE
Láska je smyslem života, Láska, to je to nejdůležitější a podstatná Pravda v nás, jsme ní naplněni, jsme Pravdou v nás tvořeni a vedeni k její manifestaci a realizaci ve fyzické realitě. Naplněni láskou, kráčíme vstříc VĚČNOSTI, která je v nás.

 

Nebe je v našem SRDCI, je sídlem naši Duše, je krásou naši Duše, Je manifestem našeho ŽIVOTA, je radostí dětských srdcí, Je nejkrásnějším stavem Ducha, Jsme obyvateli nebes, nebes, které nejsou daleko, jsou v každém srdci všech lidí, všech Bytostí v nekonečném Vesmíru. LÁSKA je esencí Nebes.

 

Facebook  –   Valentýn Láskyplný