Integrita je vaše právo i povinnost
Swamiji opakuje definici integrity. Integrita znamená dodržet slovo, které dáme sami sobě a jiným, jako kdyby na tom záležel náš vlastní život. Hlavním klíčem je dodržet slovo, které dáme sami sobě. Společnost nás naučila a neustále učí, že máme dodržet slovo, které dáme jiným, protože se jí to přímo týká. Ale nikdy nás neučí, že dodržet slovo a přísliby, které dáme sami sobě je stejně důležité.
Swamiji říká: „Každá myšlenka, kterou ukončíte, je slovo, které si dáváte. Je to příslib, který musíte dodržet. Co to znamená? To znamená, že nyní už nemůžete přemýšlet nad sebevraždou! Už nemůžete podporovat myšlenku strachů. Strach není nic jiného než nižší úroveň sebevraždy. Nemůžete podporovat myšlenky o sebevraždě! Jsou to přísliby, které si dáváte a musíte je dodržet! Neměli byste podporovat myšlenku o sebevraždě ani myšlenku strachů! Každá myšlenka, každé slovo, které si dáte, bude dodrženo, pokud ho neukončíte! „

Najednou si uvědomíme kolik myšlenek, kolik negativních věcí jsme si kdy pomysleli a máme strach, že se začnou naplňovat. Neexistuje nikdo, kdo by neměl alespoň jednou myšlenku na sebevraždu. Není důvod na strach, co budeme teď dělat, když jsme již vyslovili tolik negativních myšlenek! Swamiji vyzývá: „Ukončete slova a myšlenky, které jste si dali. Sedněte si a vědomě vyhlaste sami sobě, že všechny negativní slova, která jste si řekli, nedodržíte, že se jejich zbavujete a ukončujete! Začněte vytvářet správný vnitřní software, vnitřní prostor tím, že přivedete integritu jako princip do vašeho života. „Nepodporujme negativní myšlenky a myšlenky plné strachu!

Integrita neznamená naplnit a dodržet pouze přísliby, které jsme dali jiným. Prvním krokem integrity je ukončit všechny negativní přísliby a slova o sobě a našem životě. Integrita začíná meditací a intranalizáciou. Integrita začíná až tehdy, když uděláme ukončení. Pouze ukončením se naučíme vědomě přemýšlet, intranalyzovat, pozitivně myslet, vědomě myslet. Přelom v našem myšlení se děje v momentě, kdy do vnitřního prostoru přivedeme integritu.

Swamiji vyzývá: „Musíte si být vědomi každého slova, které řeknete sami sobě. Nemůžete si dovolit žít v prostoru nevědomých myšlenek. Neustálým ukončováním se zbavíte nenávisti vůči sobě. Nevědomě máte vůči sobě tolik nenávisti, která je zodpovědná za vaše negativní myšlenky. „I když se vyléčíme z nějaké nemoci a neustále si budeme říkat, že se vrátí, tak se vrátí. Buďme integrovaní! Když se rozhodneme, že si ji nepřitáhne a nevrátí se, tak se nevrátí! Naše myšlení, naše myšlení bude mít vědomý trénink.

Swamiji doporučuje všem svým žákům a ctitelem, kteří žijí v Indii, aby alespoň jednou za dva měsíce a těm, kteří nežijí v Indii, aby alespoň jednou za půl roku přišli na pár dní do Bidadi a sladily se s integritou. Budeme na vlastní oči vidět a slyšet o zázracích, které se dějí díky integritě a autentičnosti. Pak pochopíme jejich sílu. Je to síla dharmy, zákonů vesmíru. Jednou za čas se musíme stáhnout z běžných aktivit a sladit se s integritou, autentičností, odpovědností a obohacováním. Sladit se s těmito velkými duchovními pravdami, Dharmou. Jen ukončením se dokážeme naučit tolik vědomého, pozitivního smýšlení! Swamiji vyzývá: „Jednou za dva měsíce přijďte a prožijte nějaký čas s Kalabhairavom. Seďte s ním, mluvte se jím a ukončete neukončené věci. Nastolte vaši integritu, autentičnost, odpovědnost a obohacující vědomí. A vraťte se zpět s novou silou. “

Když vyčistíme náš vnitřní prostor se silou integrity, uvědomíme si všechny protiklady, konflikty, zmatek, které máme. Ty jsou zodpovědné za všechno v našem životě, za všechny činnosti, reakce, za vše co se děje v našem životě. Jsme zodpovědní za všechny činnosti a reakce, které přitahujeme od jiných. Jsme zodpovědní za dění v našem životě. Swamiji říká: „Integrita vás automaticky naučí odpovědnosti. Pochopíte, že za všechno co se odehrává ve vás a kolem vás, jste zodpovědní vy. Integrita je první lekce duchovního života. Integrita není jen jednoduchý příslib, slovo, věc. Integrita je nadevše. Je to vyžehlení, sladění vašeho myšlení. Když přivedete integritu do vašeho nitra, uvědomíte si, že i náhody a nehody si přitahujete do života vy sami. Vše přitahujete vy! Ať je to bohatství nebo chudoba, správné nebo nesprávné. Vše přitahujete do svého života vy! Vy jste zodpovědní za váš život! “

Když začneme žít integrovaně, najednou uvidíme, že se nám odhalí tolik pravd, děje se v nás tolik pochopení a harmonizaci. Nyní je naše mysl jako rozházené puzzle, ale s integritou se poskládá a vytvoří krásný obraz. Swamiji říká: „Když přivedete integritu do vašeho života, přivedete tanec do vašeho vnitřního bytí. Tak jako tanec přináší určitý rytmus do vašeho těla, integrita přinese totéž do vašeho myšlení. Musíte začít ukončení sami se sebou. Nedávám vám žádné duchovní principy, které jsou založeny na teorii, napsané v knihách a které jsou nepraktické. Toto je přímo praktický životní styl. Všechny tyto pravdy musí být vaším životním stylem! “

Udělejme ukončení sami se sebou! Z našeho vnitřního prostoru se vyplaví a odejde tolik špíny. Staneme se silným, nádherným, čistým vědomím. Děje se v nás vnitřní probuzení. Je to možné! Swamiji vysvětluje: „Pro obyčejnou lidskou bytost je tak složité uvěřit, že může žít v úplnosti. Můžete být ve stavu úplnosti! Ukončení může být vaším vnitřním prostorem! Úplnost, ukončení je možné. Ukončení, být ve stavu naplnění je možné. Je to možné! “

Integrita začíná, když jsme ve stavu úplnosti, naplnění. Pak začneme přirozeně dodržovat i každé slovo, které dáme jiným. Když budeme neustále dělat ukončení, najednou se v nás otevře tolik vnitřního prostoru k tomu, abychom mohli vytvořit nové věci, nové situace kolem sebe. Začneme přitahovat do našeho života nové věci.

Swamiji vysvětluje: „Integrita je důležitá hodnota života, pravda, dharma, zákon života. Přímo vás sladí se zákonem, pravdou vesmíru. Dharma je zákon, na jehož základě funguje samotný vesmír, na jehož základě je sepsána vesmírná ústava. Budete to schopni pochopit až tehdy, když se přivedete do stavu integrity. Pak budete mít odpovědi na tisíc otázek, které nyní máte. “

Integrita je první krok k tomu, aby se v nás událo vnitřní probuzení. V momentě, kdy přivedeme integritu do našeho života, začneme žít bez konfliktů, rozporů, zmatku. Swamiji vysvětluje: „Integrita s sebou samým je první princip vesmíru. Ve vesmíru jsou ústavní práva a zákon jedno a totéž. Ve vesmíru jsou vaše práva a odpovědnosti jedno a totéž. Integrita je vaše právo i odpovědnost. Integrita je první prohlášení ve vesmírné ústavu. Je to od narození vaše právo a zároveň i odpovědnost. Integrita je první právo a první odpovědnost, které jste dostali na základě vesmírné ústavy. “

Priveďme integritu do našeho života. Když sladíme slova, která dáváme sami sobě, staneme se vědomými. V každé chvíli si budeme uvědomovat nad čím přemýšlíme. Pouze s integritou v našem vnitřním prostoru se automaticky odehrají všechny techniky na zvýšení vědomí, sebapamätania, meditace. Děje se průlom v našem myšlení.

Swamiji vyzývá: „Přiveďte integritu do vašeho nitra tím, že budete neustále dělat swapoornatva kriya, ukončení sami se sebou. Ukončete a zbavte se všech negativních vzorců, které jste si vytvořili a které cítíte jako vaši součást. Vytvořte si zcela nové, naplněné Já. Cokoliv se z tohoto úplného Já bude promítat navenek, zažijete to bez rozporů. Když není konflikt uvnitř, nebude konflikt ani navenek. Nemít vnitřní konflikt kvůli tomu, že nemáte ani vnější konflikt, to je advaita, nedualita. “

https://www.facebook.com/srinithyananda.swami