INSPIRACE K VNITŘNÍ PRÁCI NA SOBĚ
Knih, jejichž obsah pozvedává naše vědomí, není na pultech knihkupectví příliš. AleZvedání závoje s podtitulem Božský kód od Dr. Josepha Michaela Levryho mezi ně patří. Jsou zde uvedeny ezoterické informace a pokročilé meditace, které byly před širokou veřejností donedávna skryté. Autor pro nás odkryl tato posvátná učení s nadějí a modlitbou, že je použijeme a budeme sdílet ostatními, neboť tyto nesmírně cenné informace jsou určeny pro každého. Jak říká sám Dr. Levry v předmluvě: „Vlastnit tyto informace je přirozeným právem každého člověka tím, že se narodil. Tím, že začnete studovat tuto nadčasovou moudrost a díky ní budete sloužit lidstvu, budete sami v souladu s nebeskými hierarchiemi, které vám přinesou požehnání, protože nebesa vždy slouží těm, kteří slouží ostatním. V tuto chvíli je čas se tato učení naučit a sloužit lidstvu.“

Za sebe mohu říct, že mne tato kniha uchvátila, protože v ní je propojena posvátná Kabala se starobylou technikou jógy. Kabala mne oslovila již před mnoha lety, když jsem začínala studovat Numerologii a techniku Kabalistického Kříže jako způsob jak se propojit se svým světlem jsem s úspěchem praktikovala několik let.  Souběžně jsem cvičila jógu a pracovala s mantrami. Fascinuje mne, že v této knize je to vše propojené. Kabala je zde představena jako praktická a jednoduchá věda, která může být použita v každodenním životě. A navíc kniha obsahuje hluboké meditace a mantry, které lze praktikovat pro urychlení našeho spirituálního růstu, léčení nás samých a pozvednutí ostatních.

Práce s posvátnou Kabalou a technikami starobylé jógy před vámi může otevřít úplně nový život a uvolnit energie, které v nás jsou skryté a čekají na rozvinutí. Zvedání závoje se může stát chybějícím článkem, který vám pomůže najít sebe sama. Protože nikde nenajdete Boha, dokud nenajdete sami sebe.

zvedani zavoje

Ukázka z knihy:

„Nacházíme se v období, kdy přichází všechny karmické lekce, od kterých jsme utíkali, aby došly vyrovnání. Toto je také čas dalekosáhlé vnitřní transformace a spirituální obnovy, kdy musí být všechny destruktivní zvyky nahrazeny zvyky novými, které jsou zdravé. Ve skutečnosti se nic neděje náhodou a vše plyne dle karmických zákonů, z nichž některé jsou nad rámcem našeho chápání. Je dobře známým vesmírným zákonem, že se všechno pohybuje v kruhu, a proto jakékoli sály vyšleme do Vesmíru, takové se nám také v určitém čase vrátí. Nacházíme se v karmickém čase, kdy Vesmír odkrývá iluze, které jsme si vytvořili sami v sobě, v našich tělech a v našich realitách. Je těžké věřit v nějaké neviditelné zákony, v nějakou neviditelnou příčinu nebo sílu, která nejenom že utváří a kontroluje naše životy, ale také rozhoduje o osudu nejenom nás samých, ale i měst a zemí. Během našeho pobytu na zemi dávají naše myšlenky, city a činy do pohybu reakce zákonů přírody na nás samé i na všechny v našem okolí.

Doktrína fatalistického osudu souvisí s efektem okolností, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. My se pohybujeme mezi neviditelnými silami, jejichž působení velice často vůbec nevnímáme, i když jimi můžeme být hluboce ovlivněni. V životě existují stovky tajemství, jež jsou lidem absolutně neznámá, jelikož jsou nad jejich schopnost jim porozumět anebo je analyzovat.

Lidé si často pletou význam slova osud. Slovo osud má dva hlavní významy, jakkoliv bývá brán jako něco fatálního. Pravda je ale taková, že my máme pouze jeden osud, který vládne našemu právu narození a tím je štěstí. Ti, kteří následují své srdce a žijí vědomě, naplňují svůj osud ve smyslu nejvyššího předurčení. Naproti tomu pak leží  osud ve smyslu utrpení, který souvisí s nešťastnou stránkou života. Následováním naší mysli, když jsme pod vlivem negativního ega nebo žijeme impulsivně, otevíráme dveře nepříjemnému vlivu fatálního osudu, který přináší bolest, utrpení, nemoc nebo předčasnou smrt.

Jak zákony, které mají vliv na celý Vesmír, ovlivňují i nás, tak i my jako součást celku tyto zákony také zpětně ovlivňujeme a tím pádem ovlivňujeme i jeden druhého. Použitím spirituální práce, jako je zpěv manter, dáváme sílu zákonům, které reagují v čase a prostoru a obklopují nás ochrannými příznivými vlivy. Praktikováním principů odhalených ve Zvedání závoje pracujeme na našem osudu. Prací na našem osudu pomáháme zvýšit vědomí ostatních. Člověk, který neví, jak zapečetit svoji auru, se může snadno nacházet ve špatném čase na špatném místě. My ale můžeme použít naši svobodnou vůli a vybrat si – stát se buď tím, kdo náš osud tvoří, anebo tím, kdo je služebníkem fatálního osudu s jeho bolestivými výsledky. Můžeme použít lekce a zkušenosti minulosti jako učitele, kteří nás vedou k naplněné současnosti a budoucnosti.

Způsob, jakým myslíme, cítíme, jednáme nebo mluvíme, může pomáhat anebo ubližovat stavu světa. pozitivním a konstruktivním žitím a bytím vytváříme světlo. Existuje dávné  přísloví : „Potřebuješ jednu pozitivní myšlenku k neutralizování stovky negativních myšlenek.“ Pokud by všichni z nás po dobu sedmi dní vložili své srdce do tohoto experimentu, došlo by ke spirituální transmutaci neboli proměně. Stačí jeden paprsek světla k odstranění temnoty. Naše dobré myšlenky, pocity a činy mohou osvítit Matku zemi a očistit její auru. Veškerá naše dobrota díky pozitivním kosmickým zákonům dokáže přinést tak pozitivní kolektivní dopad, že není slov k jeho popsání. nejlepší a nejefektivnější terapií je našimi myšlenkami, pocity a činy vytvořit cíl, který je v harmonii s přírodními zákony nebo se světelnými silami a bytostmi přírody i celého vesmíru. Musíme dát absolutní prioritu této spirituální moudrosti, která nás učí, jak žít v harmonii se všemi spirituálními silami a světy, které existují tak, abychom již dále nebyli v rozporu vnitřních konfliktů a kontradikcí.“

KŘÍŽ

Kabalistický kříž

Kabalistický kříž je efektivní formule používaná Kabalisty k vytvoření ochrany a stability elektromagnetického pole člověka. Hmota, neboli Nižší já, musí být očištěna, aby bylo vytvořeno dokonalé prostředí, které umožňuje Duchu a Vyššímu Já, jeho plnou inkarnaci v těle. Ve většině lidí je Duch Svatý zastíněn, dokud nenastane očista hmoty. Vykonáváním Kabalistického kříže ne jenomže napomáháme tomuto procesu očisty, ale zároveň invokujeme pomoc a vedení našeho Vyššího Já.

Vertikální paprsek Kabalistického kříže souvisí s elementem ohně neboli solárním principem, naproti tomu horizontální paprsek představuje element vody, neboli lunární princip. Mezi pěti elementy éteru, vzduchu, ohně, vody a země jsou to solární a lunární principy, které jsou nejvíce proměnlivé. Je to rovnováha ohně a vody, která přináší stabilitu a harmonii do našich životů. Vyváženost tvořená tímto vzorcem vychází z bodu nacházejícím se v samém středu kříže, kterým je srdeční centrum, odraz Slunce v nás. je to centrum harmonie, krásy a rovnováhy. Praktikováním Kabalistického kříže dovolujeme harmonii a rovnováze srdečního centra, aby proniklo celou naší aurou.

Čtyři ramena kříže odpovídají čtyřem směrům ve vesmíru – Východu, Jihu, Západu a Severu, stejně tak jako čtyřem elementům vzduchu, ohně, vody a země. Archandělé Rafael, Michael, Gabriel a Auriel v tomto pořadí vládnou směrům Východu, Jihu, Západu a Severu. Praktikování Kabalistického Kříže vyhlašuje nadvládu ducha nad elementárními silami.

Zvedání závoje vám dovolujte proniknout do vyšších tajemství Kabaly díky tomu, že tuto nadčasovou moudrost představuje v praktické, použitelné a srozumitelné podobě. V této knize najdete vyzkoušené recepty, jež vám umožní prožít váš život s milostí a radostí.

Kabalistický kříž je způsob jak se propojit s vaším světlem. Může být použit před a po jakékoli spirituální práci. Také může být použit k obnovení rovnováhy nebo když potřebujete získat jasnost.

Provádění Kabalistického kříže

K provedení kříže se postavte čelem k východu (anebo se okem vaší mysli otočte k symbolickému východu). Vnímejte sami sebe, jak stojíte tak vysoko, že se vaší hlavou dotýkáte mraků. Představte si spirituální Slunce nad vaší hlavou. Na pravé ruce spojte prsty do Zlatého trojúhelníku ( palec, ukazováček a prostředníček se dotýkají)

a) Dotkněte se čela a řekněte Atah ( A-tá)

(Tvé, ó Pane,)

b) Dotkněte se břicha a řekněte Malchut ( Mál-chút)

(Je Království)

c) Dotkněte se pravého ramena a řekněte VE-GEBURA ( Vé-gé-bú-rá)

(a Moc)

d) Dotkněte se levého ramena a řekněte VE-GEDULA ( Vé-gé-dú-lá)

(a Sláva)

e) S dlaněmi přitisknutými na sebe do pozice modlitby

před srdcem řekněte LE-OLAM ( Lé-ó-lam)

(Navěky)

f) A…me…n…

Amen.

Jak říkáte Atah, představte si světlo plynoucí ze Slunce vaším tělem až dolů k nohám. Když říkáte Ve-Gebura,Ve-Gedula, představte si pruh světla, jak vámi prochází horizontálně. Myšlenkou je vytvořit v sobě kříž světla. Jak spojíte ruce a řeknete Le-Olam, představte si krásné růžové světlo vycházející ze středu tohoto kříže bílého světla.

A ještě něco ze starobylé jógy…

TRIPLE MANTRA

Triple mantra vyniká v ochraně proti neštěstí a nepřízni osudu. Toto je mantra, kterou si budete chtít zapamatovat, neboť je silným ochranným prostředkem. I kdybyste v rámci vašeho dne nedělali nic jiného, zpívání této mantry po dobu 11-31 minut bude fungovat jako ochrana proti všem negativním silám na vaší cestě. Všechny protichůdné vibrace, myšlenky, slova a činy budou zastaveny a neutralizovány.Jakmile se dostanete do jakékoli obtížné situace v životě, kde  budete obklopeni nepřízní osudu, jednoduše se do této mantry ponořte skrze její soustředěné opakování a vytvoříte božský plamen, který spálí karmu a dovolí Bohu, aby se objevil za mraky. Praktikováním Triple mantry každé ráno posílíte vaše magnetické pole, zabráníte negativitě, aby vstoupila do vaší aury, a budete chráněni ze všech čtyř stran. Je to jedna z nejsilnějších ochran proti neštěstí a nepřízni osudu, kterou se můžete obklopit.

Aad guray nameh ( Ád Guré Namé)

Jugaad guray nameh ( Džugád Guré Namé)

Sat guray nameh ( Sát Guré Namé)

Siree guroo day vay nameh ( Siri Guru Dé Vé Namé)

Aad sach (Ád Sač)

Jugaad sach ( Džugád Sač)

Hai bhee sach ( Hé Bí Sač)

Naanak hosee bhee sach( Nanaka O-Sí Bí Sač)

Aad sach ( Ád Sač)

Jugaad sach ( Džugád Sač)

Hai bhay sach ( Hé Bé Sač)

Naanak hosee bhay sach ( Nanaka O-Sí Bé Sač)

Význam:

Oslaveno budiž Prvotní Světlo

Oslaveno budiž Světlo skrze Věky

Oslaveno budiž Pravé Světlo

Oslaveno Budiž Neviditelné Světlo.

Jak to bylo na Počátku

Je to Pravdou skrze věky

je to Pravdou i teď

Nának bude vždy pravdivý.

Poslechněte si Tripple mantru :

…nebo si ji stáhněte přímo na stránkách Dr. Josepha Michaela Levryho:  http://rootlight.myshopify.com

Kniha Zvedání závoje vám ukáže jednoduché a praktické techniky, díky kterým můžete obnovit vaše zdraví, být šťastní a žít posvátným životem. Nadčasová učení, která jsou v knize, popsána posílí vašeho ducha a osvítí váš život.Tato kniha je zdrojem nekonečné síly a úžasných požehnání. Je určena pro všechny, kteří se chtějí přesunout z hlavy do srdce a přispět k pozitivní evoluci lidstva. Jak říká autor. “ Je důležité, aby se každý člověk, tak jako vy, kdo jdete cestou světla, transformoval do jasného paprsku Slunce. Jako agenti světla se stáváme nástroji, které zajišťují, aby Slunce moudrosti, síly a krásy zářilo ještě jasněji právě tady a teď skrze naše každodenní životy.“

Ať se tak stane!

S láskou a úctou k vám všem,

Sofie Zdeňka Natarani

Pro www.novoucestou.cz zaznamenala  Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji.