Jak intuici zachytit? Jak intuici důvěřovat? Co kdyby bylo 80 % vašich rozhodnutí správných?