Kruhy v obilí 1991-92. Piktogramy – Anglie – Zajímavé informace – slovenský dabing. Zhoršená kvalita obrazu. Okopírované ze starší videokazety. Englisch:   Circles  crop 1991 – 92 . Pictograms – England – Interesting Information – Slovak dubbing. Image quality deterioration. Copied from an earlier videotape.