Horoskop září 2016
Nejvýznamnější konstelace září 2016

Září 2016 je z astrologického hlediska mimořádně významným měsícem, jelikož dochází k zatmění Slunce i Luny, přichází Podzimní rovnodennost a Jupiter po roce opouští znamení Panny a zase na rok přechází do znamení Vah. Podzimní rovnodennost letos nastává 22. září v 16.21 hod SELČ a bude ovlivňovat dění na naší krásné planetě po nejbližšího čtvrt roku – do Zimního slunovratu. V horoskopu sestaveném pro tento okamžik se nachází Slunce v konjunkci s Jupiterem na počátku znamení Vah a na konci znamení Vah je vládkyně tohoto vzdušného znamení Venuše, planeta lásky, krásy a harmonie. Silně zdůrazněné znamení Vah dává šanci znepřáteleným národům a rozhádaným jedincům k nalezení rozumných kompromisů a k dosažení mírových dohod. Právo a spravedlnost by mělo vítězit nad podvody a nad agresivitou. Ovšem ve zbytku tohoto horoskopu panuje silné napětí, je zde tzv. velký kosmický kříž mezi Lunou ve znamení Blíženců, Merkurem ve znamení Panny, Neptunem ve znamení Ryb a Marsem se Saturnem ve znamení Střelce. A obdobné konstelace se nachází v horoskopech zatmění Slunce z 1. září a Luny z 16. září. Toto napětí může v určitých lokalitách  ( zejména v Africe a v Brazílii ) přinést sociální nepokoje vyvolané neúrodou, epidemiemi a řáděním živlů. Celkově se dají v nejbližších měsících předpokládat děje v přírodě i ve společnosti vedoucí ke zdražování základních potravin, surovin a léků.

1. září nastává v 11.03 hod SELČ novoluní tentokráte za prstencového zatmění Slunce ( u nás nebude viditelné ) a vzhledem k silnému napětí mezi Sluncem, Lunou, Saturnem a Neptunem lze plus minus den očekávat zemětřesení, sesuvy půdy, závaly v dolech a zřícení budov.

7. září vytvoří Venuše pohybující se znamením Vah harmonickou vazbu se Saturnem ve znamení Střelce. Tato konstelace přeje sňatkům z rozumu a podpisům významných smluv či důležitým jednáním.

9. září v 16.21 hod přejde Jupiter do znamení Vah, ve kterém se bude pohybovat až do 10. října 2017. Tato Jupiterova pozice povzbudí liberální proudy společnosti, pozitivní impulsy dostanou umělci a právníci. Lidé by se měli být schopni domoci svých práv lépe než jindy.

10. září se na ekliptice exaktně uzavře kvadratura mezi Saturnem ve znamení Střelce a Neptunem ve znamení Ryb, která působí ovšem dlouhodobě ( nejméně plus minus 10 dnů ), jež by měla světu přinést extrémní nerovnoměrnost v distribuci vodních srážek. V určitých lokalitách nastanou neobvyklá suchu jinde však budou vyplaveni přívalovými dešti. Pravděpodobné je zvyšování napětí mezi ortodoxní a liberální části náboženských a filosofických proudů.

11. – 13. září vytvoří Slunce v konjunkci s Merkurem ve znamení Panny kvadraturu s Marsem ve znamení Střelci, což může přinést řádění jak přírodních tak teroristických živlů. Tahle velmi dramatická konstelace naznačuje i prudké bouře, požáry, výbuchy a násilné trestné činy, kterými se pokusí extrémisté rozdmýchat doutnající válečné konflikty. A mezi 10. a 14. září se ocitne v palbě nepřízných konstelací i naše republiky a dá se říci, že lze očekávat zvýšenou četnost havárií v průmyslu či v dopravě, možné jsou i násilné trestné činy, které pobouří naši veřejnost.

16. září ve 21.05 hod nastává úplněk za polostínového zatmění Luny, které bude v případě příznivého počasí viditelné i na našem území. Dá se očekávat, že citliví jedinci budou vydráždění a unáhleně reagující na podněty.

18. – 19. září vytváří silná Venuše ve znamení Vah zároveň opozici na Urana v Berana a sextil s Marsem ve Střelci a díky tomu se budou mnozí lidé nevázaně bavit a s chutí se seznamovat.

22. září v 16.21 hod SELČ vstupuje Slunce na své pouti ekliptikou do znamení Vah a na Severní polokouli tak dochází k Podzimní rovnodennosti.
25. – 26. září pak bude velmi pozitivně naši Zemi ovlivňovat spojení Slunce s Jupiterem ve znamení Vah přející důležitým jednáním či zahájením soudních sporů. Lidé by měli být sobě přátelští, tolerantní a velkorysí a pro tentokráte by láska a odpouštění měla vítězit nad zlobou a nad nenávistí.

www.stribrny.cz