HOROSKOP ÚNOR 2016
Nejvýznamnější konstelace únor 2016

Zatímco pro svět bude únor 2016 z astrologického hlediska ( s výjimkou několika dnů ) relativně poklidným měsícem, přejícím aktivnímu odpočinku při sportu a nákupům technických novinek, naše republika nebude tentokráte v pomyslném závětří, ale zejména ve druhé a ve třetí únorové dekádě bude v palbě dramatických konstelací. Díky vlivu tranzitujícího Marse ve znamení Štíra na Lunu a na Saturna republiky ve znamení Lva, rovněž na Urana republiky ve znamení Vodnáře, můžeme na našem území očekávat zhoršení bezpečnostní situace, naše veřejnost může být zneklidněna násilnými trestnými činy či dalšími odhalenými případy korupce vlivných úředníků a politiků. Nelze vyloučit ani výměny ministrů a významných politiků. Na našem území mohou přijít požáry, výbuchy a řádění vzdušného živlu. Může dojít k rozkolísání kurzu naší měny a obchodů na burze, do potíží se mohou dostat elektrárny a rozvodné sítě. Možné jsou i mezinárodní spory doprovázené ekonomickými škodami, jelikož Jupiter pohybující se znamením Panny vytvoří napěťovou vazbu s Marsem republiky ve znamení Střelce. Nelze vyloučit ani zranění, úrazy a úmrtí významných byznysmenů, politiků a sportovců.

1. února je z astrologického hlediska kritickým dnem, jelikož nastává přesná kvadratura mezi Merkurem v Kozorohu a Uranem v Beranu. V tomto dni není radno jakkoliv riskovat, jak při řízení motorových vozidel tak v mezilidských vztazích. V tomto dni s velkou pravděpodobností dojde ke zvýšenému množství karambolů na cestách i partnerských.

5. – 6. února vytváří Merkur harmonickou vazbu s Jupiterem v Panně, což přeje jak uvolněné a přátelské komunikaci s bližními tak navazování nových kontaktů.

7. února se ocitá Slunce ve Vodnáři v kvadrátu na Marse ve Štíru, a to je méně příznivá konstelace, za které může svět očekávat teroristické činy a pokusy o rozdmýchání doutnajících válečných konfliktů.

8. února v 15.38 hod SEČ nastává novoluní ve znamení Vodnáře a v Orientu tak přichází Nový rok – rok Ohnivé opice…

12. – 13. února jsou z pohledu astrologického pro svět vcelku harmonické dny, jelikož Mars vytvoří sextil s Jupiterem v Panně a díky tomu by se měly hýbat obchody, stoupat by měla produktivita práce.

17.- 20. února jsou pro naši republiku z astrologického hlediska velmi kritické dny ( Mars kvadrát Luna a Uran republiky, Merkur opozice Neptun republiky ), kdy můžeme očekávat vichr změn a fičet to může i v přírodě. Naši veřejnost zřejmě zneklidní řádění živlů přírodních i kriminálních. Možné jsou i výpadky počítačových a rozvodných sítí, vyloučit nelze ani havárie v hromadné dopravě ( i železniční a letecké ).

22. února v 19.19 hod nastává úplněk – opozice mezi Sluncem ve znamení Ryb a Lunou ve znamení Panny.

25. – 27. února jsou z hlediska mundánních konstelací ( platných pro celý svět ) vcelku pohodové dny přející zábavám všeho druhu, avšak pro naši republiku to jsou opět kritické dny, protože specificky působící konstelace ( tranzity ) mohou na naše území opět přinést řádění živlů přírodních a kriminálních, stoupat může počet nehod v individuální i v hromadné dopravě. ( Mars kvadrát Saturn republiky, Jupiter kvadrát Mars republiky ).

28. února dostihne Slunce na své pouti ekliptikou Neptuna ve znamení Ryb a vytvoří tak kvalitu času ideální pro návštěvy kulturních zařízení či pro meditace a pro rozjímání.

 

 

http://www.stribrny.cz/