Horoskop týdne od 15. do 21. května 2017
Konstelace specificky ovlivňující dění v naší republice ( tranzity ) jsou i v tomto týdnu dosti dramatické a dá se z astrologického hlediska odhadovat, že bude napětí gradovat ve druhé půli týdne ( Slunce kvadrát Saturn republiky, Mars opozice Mars republiky, Merkur opozice Slunce republiky ) a následně by mělo dojít k rozseknutí gordického uzlu a odchodu některých aktérů této hry ze svých postů ve státní správě. Druhá polovina tohoto májového týdne nám může rovněž přinést četné havárie v dopravě i v průmyslu, naši veřejnost mohou zneklidnit násilné trestné činy. Naši kriminalisté a sportovci mohou odejít ze střetnutí se svými protivníky se šrámy na duších i na tělech.

Pondělí

Luna se bude pohybovat ve svém exilu v poněkud chladnějším znamení Kozoroha v napětí s Venuší ve znamení Berana a s Jupiterem ve znamení Vah a díky tomu lze u citlivých jedinců očekávat proměnlivé nálady doprovázené smutkem.

Úterý až čtvrtek

Slunce se bude pohybovat znamením Býka v kvadrátu se Saturnem republiky ve znamení Lva, což nám může přinést oslabení zdraví či úmrtí některých významných osobností, provalit se mohou další případy korupčního chování a nelze vyloučit ani závaly v dolech, sesuvy půdy či zřícení budov.

Pátek až neděle

O víkendu budou dění v našem státě specificky ovlivňovat napjatější konstelace ( Mars opozice Mars republiky, Merkur opozice Slunce republiky, Venuše kvadrát Jupiter republiky ). V těchto dnech může na našem území dojít k násilným trestným činům, které pobouří naši veřejnost, možné jsou i demonstrace a nepokoje vyvolané ústavní krizí a spornými výroky některých politiků.

Zdroj: www.stribrny.cz