HOROSKOP TÝDNE OD 14. DO 20. BŘEZNA 2016
Nových astrologický rok přichází letos 20. března v 5.30 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. Při pohledu do tohoto horoskopu je patrné zdůraznění ohnivého živlu, nachází se v něm 5 z 10 těles, které bere astrologie zejména v potaz. Tato ohnivá konstelace pravděpodobně urychlí globální oteplování a dá se předpokládat, že v následujících 12 měsících bude lidstvo své problémy řešit rázně a rychle, někdy i za cenu válečných operací. Napětí mezi Saturnem ve znamení Střelce, Jupiterem ve znamení Panny a Neptunem ve znamení Ryb může světu přinést iniciaci konfliktů mezi národy a státy s různým náboženstvím a kulturou. Jako protiváha těmto dynamickým planetárním pozicím slouží velmi pozitivně působící spojení mezi silnou Venuší a neméně silným Neptunem ve znamení Ryb, které naznačuje, že v následujícím roce budou lidé nejen válčit na sportovních či jiných kolbištích, ale také navštěvovat kulturní zařízení a podporovat kulturu a umění své vlasti. Umělci a kulturní či sociální pracovníci budou výraznou měrou zmírňovat škody vyvolané válečnou vřavou či řáděním živlů. V horoskopu Nového roku se bohužel nachází přesná kvadratura mezi Jupiterem v Panně a Saturnem ve Střelci, která naznačuje, že lidstvo jako celek bude v tomto roce pravděpodobně chudnout a strádat více než v jiných letech. Přispěje k tomu extrémně nerovnoměrná distribuce vodních srážek a následná neúroda, která může zdražit cenu základních potravin. Leckde se mohou dočkat i hladomorů, které povedou k migračním tlakům. V novoročním horoskopu dominuje ohnivý a vodní živel, zcela chybí živel vzdušný, což může vést k extrémům v politickém přístupu ke vzniklým globálním problémům. Bude chybět větší pružnost reakcí, krédo jednotlivců a států může být – buď vše nebo nic…V následujících 12 měsících dostane pravděpodobně těžké rány volný pohyb osob a zboží, zabetonovávat se budou hranice, váznout bude export i import.

 

Pondělí a úterý

Po tyto dny může poněkud váznout komunikace mezi znepřátelenými jedinci či mezi státy s rozdílným náboženstvím a s rozdílnou kulturou. ( Merkur v Rybách v kvadrátu se Saturnem ve Střelci a v opozici na Jupitera v Panně ). Tato konstelace může také poněkud zbrzdit pohyb na informačních i na pozemských cestách a zpomalit výměnu zboží.

Středa a čtvrtek

Merkur pohybující se znamením Ryb vytvoří kvadraturu s Marsem republiky ve znamení Střelce, což může přinést ostré střety našich sportovců a kriminalistů se svými protivníky. Zejména úterý a středa pak pravděpodobně přinese zvýšenou četnost havárií v individuální i v hromadné dopravě.

Pátek až neděle

O víkendu by se mělo oteplovat v přírodě i v mezilidských vztazích. Od pátečních 8.54 hod do nedělních 18.39 hod se bude Luna pohybovat ohnivým znamením Lva ve vcelku harmonických vazbách, a to přeje zábavám všeho druhu. V sobotu budeme my klasičtí astrologové slavit „Silvestra“ a v neděli v 5.30 hod SEČ pak přivítáme příchod Nového roku. Navíc Venuše dostihne na své pouti ekliptikou planetu mystiků, umělců a duchovních jedinců – Neptuna ve znamení Ryb, což je ideální konstelace jak pro meditace či pro rozjímání tak pro poslech krásné a harmonické hudby.

Zdroj www.stribrny.cz