HOROSKOP NA LISTOPAD 2015
Nejvýznamnější konstelace listopad 2015

V prvním týdnu listopadu 2015 budou postupovat znamením Panny Venuše, Mars a Jupiter, což podpoří v lidských duších zájem o vzdělání a o zdraví. Je to čas ideální pro očistu těla i duše. Produktivita práce by měla stoupat. Pak zhruba do 20. listopadu se na ekliptice postupně vytvoří velmi harmonické konstelace – velmi pozitivvně bude působit zejména silná Venuše ve znamení Vah – přející duchovním i kulturním aktivitám, znepřátelení jednotlivci i znesvářené národy či státy dostanou velkou šanci k zakopání válečné sekery a k nalezení rozumných kompromisů. Klima v přírodě i ve společnosti by se mělo zharmonizovat. Třetí dekáda listopadu však přinese dramatičtější konstelace a v posledních šesti listopadových dnech se na ekliptice vytvoří trojkonjunkce Slunce, Merkura a Saturna ve znamení Střelce, která se ocitne v kvadraturách na Neptuna v Rybách. Výsledkem mohou být epidemie infekčních chorob, řádit však mohou nejen viry biologické, nýbrž i počítačové. Vodní živel může leckde přinést komplikace, možné jsou i ekologické havárie a v ohrožení budou především stehna, kyčle a chodidla. V určitých lokalitách budou náboženští fanatici burcovat lid do svaté války výroky o hanobení posvátných symbolů a významných náboženských představitelů. Díky neklidné politické situaci pak může trpět export a import. Náš stát se ocitne v palbě nepříznivých konstelací mezi 15. a 20. listopadem, kdy můžeme očekávat zvýšenou četnost výpadků rozvodných, počítačových, bankovních a mobilních sítí. Možné jsou také vážné havárie v dopravě i v průmyslu. Násilné trestné činy pravděpodobně dosti zneklidní naši veřejnost. ( Slunce s Merkurem vytvoří kvadráty s Uranem a se Saturnem republiky ).

2.-.3. listopadu dostihne Venuše na své pouti ekliptikou Marse ve znamení Panny, a to je příjemná konstelace naznačující jiskření mezi mužským a ženským živlem. Tato dynamická konstelace však také podpoří chuť nejen k milostným aktivitám, ale také u mnohých povzbudí chuť k práci.

6. listopadu bude Merkur pohybující se znamením Štíra v harmonické vazbě s Neptunem ve znamení Ryb, což otvírá brány k vyšším duchovním stavům při meditacích a rozjímáních.

11. listopadu v 18.47 hod nastává novoluní ve znamení Štíra, které navíc bude v harmonické vazbě s Jupiterem ve znamení Panny. Je to díky tomu ideální den pro podpisy významných smluv, uzavírání sňatků nebo pro zahajování nových projektů.

12. – 13. listopadu jsou z astrologického hlediska rovněž příjemné dny prozářené harmonickými vazbami mezi Venuší a Saturnem, rovněž pak mezi Merkurem a Jupiterem. Tyto konstelace opět přejí zahajování nových projektů, uzavírání svazků manželských a nakupování zboží trvalejší hodnoty.

22. listopadu v 16.25 hod SEČ vstupuje Slunce do znamení Střelce.

23. listopadu bude silná Venuše ve Vahách v opozici na Urana v Beranu provokovat k lehkovážnému flirtování k lehkomyslnému utrácení za zbytné a příliš luxusní věci.

25. listopadu ve 23.44 hod nastává úplněk – opozice mezi Sluncem ve znamení Střelce a Lunou ve znamení Blíženců.

.

25. – 30. listopadu jsou z astrologického hlediska dosti náročné dny, za kterých není radno kupovat zboží trvalejší hodnoty ( mohou na něm být skryté vady ), svět mohou pozlobit náboženští fanatici či teroristé. Možná jsou rozkolísání cen ropy a ropných derivátů. Vodní živel může podemlet budovy či strhnout mosty a vyloučit nelze ani zemětřesení.

Zdroj: www.stribrny.cz