HOROSKOP NA LEDEN 2016
Nejvýznamnější konstelace leden 2016

Nejvýznamnější figurou na pomyslné astrologické šachovnici v měsíci lednu 2016 bude posel Bohů – Merkur, který sice hned 2. ledna přejde do znamení Vodnáře, kde je velmi silný ( dle současných představ ve svém povýšení ), nicméně z pohledu geocentrického se zastaví na hned na prvním stupni a 5. ledna se stává retrográdním, 8. ledna se vrací zpět do znamení Kozoroha a teprve 25. ledna se zastaví v půli tohoto zemského znamení a opět se začne pohybovat ekliptikou přímým během. Pozitivně vzato se hned v prvních dnech roku 2016 budou hýbat obchody díky výprodejům elektroniky a sportovního zboží. Nicméně v posledních dnech prosince a v prvním lednovém týdnu bude Merkur v kvadratuře s Marsem, což může vést k bojům jak mezi rozhádanými jednotlivci tak mezi znepřátelenými národy. Extrémisté náboženští či političtí budou svými výroky a činy v první lednové dekádě přilévat oleje do doutnajícího ohně, možné jsou teroristické činy, vyloučit nelze ani výbuchy sopek nebo podmořská zemětřesení doprovázená tsunami. Ještě tak nejstabilnější astrologická situace nastává ve druhé lednové dekádě tak do 18. ledna, kdy bude Slunce s Merkurem v trigonech s Jupiterem v Panně, po zbytek ledna a také pro počátek února se Merkur zastaví a pak se začne velmi pomalu pohybovat v napěťové vazbě ( kvadratuře ) s Uranem ve znamení Berana, a to opět může vést ke konfliktům mezi jednotlivci i mezi národy, i když se válka může přenést do kyberprostoru, její důsledky mohou negativně ovlivnit výměnu zboží i informací. Můžeme se dočkat výpadků počítačových i rozvodných sítí, přičemž na vině nemusí být jen teroristé a záškodníci, ale také prudké větry a díky extrémnímu výkonu větrných elektráren mohou být přetíženy rozvodné sítě, které ten nápor nemusí vydržet. Bohužel nelze vyloučit ani pády letadel či havárie na železnici, situaci v letecké dopravě však nemusí zhoršovat jen teroristé, ale také přírodní podmínky a stávky.

5. ledna je z astrologického hlediska kritický den, jelikož nastává přesná kvadratura mezi Merkurem ve Vodnáři a Marsem ve Štíru, navíc Venuše ve Střelci bude v kvadrátu s Neptunem v Rybách. V tomto dni není radno jakkoliv riskovat, jak při řízení motorových vozidel tak v mezilidských vztazích. V tomto dni s velkou pravděpodobností dojde ke zvýšenému množství karambolů na cestách i partnerských.

7. ledna nastává kvadratura mezi Sluncem v Kozorohu a Uranem v Beranu, která může přinést mimo jiné havárie v hromadné dopravě – i železniční či letecké.

10. ledna ve 2.30 hod nastává novoluní ve znamení Kozoroha.

11. – 15. ledna jsou z pohledu astrologického snad nejharmoničtější dny ( i když 13. ledna to nemusí být díky napětím Luny v Rybách vůči Saturnu a Venuši ve Střelci žádná selanka ). 11., 12., 14. a 15. leden jsou dny vhodné pro zahajování nových projektů a pro důležitá jednání. Venuše ve Střelci bude v trigonu s Uranem v Beranu, Slunce s Merkurem v Kozorohu budou v trigonech s Jupiterem v Panně.

20. ledna nastává přesná kvadratura mezi Merkurem v Kozorohu a Uranem v Beranu, která může světu přinést vichry změn – např. výměny politiků, pády vlád, ale také pády letadel i vichry doslovné.

24. ledna ve 2.45 hod nastává úplněk – opozice mezi Sluncem ve znamení Vodnáře a Lunou ve znamení Lva.

30. ledna vytváří Venuše ve znamení Kozoroha harmonické spojení s Neptunem ve znamení Ryb, což přeje meditacím a rozjímáním nebo návštěvám kulturních zařízení.

31. ledna a 1. února tu je opět přesný kvadrát mezi Merkurem a Uranem, takže mimo havárií v hromadné dopravě lze předpokládat i výpadky počítačových či rozvodných sítí.

 

Zdroj: Richard Stříbrný www.stribrny.cz