Horoskop leden 2017
Nejvýznamnější konstelace leden 2017

Start do roku 2017 je z astrologického hlediska výrazně ovlivněn seskupením planet ve vodních znameních a prvních pět dnů tohoto roku by mělo být srážkově nadprůměrných. A vodní živel v různých skupenstvích leckde potrápí dopravu individuální i hromadou, leckde budou plavat a jinde zase přijde sněhová kalamita. Velmi náročný bude i 12. leden, kdy se ekliptice vytvoří velký kosmický kříž a řádit mohou živly přírodní i teroristické. Až do 8. ledna se bude Merkur ekliptikou pohybovat z pohledu geocentrického zpětným chodem, což může poněkud zpomalit tok informací a zboží, obchody i komunikace může váznout.

31. prosince – 1. ledna – v těchto dnech dostihne Mars na své pouti ekliptikou Neptuna ve znamení Ryb, a to by jednak mělo přinést rekordy při popíjení alkoholických nápojů při Silvestrovských oslavách a jednak by mohl dopravu pozlobit dopravu vodní živel v různých skupenstvích. Mohou se spustit prudké deště, sněhové vánice či přijde mlhavé počasí.

2. – 5. ledna se postupně ocitne ve znamení Ryb Luna, Venuše, Mars a Neptun, což vytváří astrologické klima ideální pro meditace, pro rozjímání a pro jiné duchovní aktivity. Dá se očekávat spíše vlhčí a chladnější počasí s vyšším úhrnem vodních srážek než je obvyklé pro tyto zimní dny. Retrográdní Merkur však bude v harmonické vazbě s Venuší, takže by lidé měli být k sobě vstřícní a přátelsky komunikující.

10. až 12. ledna uzavře Slunce na své pouti ekliptikou napěťovou vazbu s Uranem ve znamení Berana, a to je opět konstelace dosti dramatická, při které se může vymykat technika zpod kontroly své obsluhy, do potíží se může dostat letecká i železniční doprava. Situace vyvrcholí ve čtvrtek 12. prosince, kdy se na ekliptice uzavře velký kosmický kříž ( navíc ve 12.33 hod nastává úplněk ) mezi Sluncem v Kozorohu, Lunou v Raku, Jupiterem ve Vahách a Uranem v Beranu. Za těchto konstelací není radno riskovat, dá se předpokládat, že citliví jedinci budou podrážděně reagovat na podněty a počet karambolů v mezilidských vztazích i na cestách bude stoupat.

13. leden ( pátek ) – v tomto dni vytvoří tranzitující Mars ve znamení Ryb kvadraturu se svou pozicí v horoskopu naší republiky ve znamení Střelce, takže lze očekávat ostré střety našich kriminalistů a sportovců se svými protivníky. Naši veřejnost mohou zneklidnit násilné trestné činy.

18 -20. ledna se na ekliptice vytvoří dramaticky působící kvadratura mezi Marsem ve znamení Ryb a Saturnem ve znamení Střelce, která může světu přinést zemětřesení, výbuchy sopek, tsunami, požáry, výbuchy a teroristické činy.

23. ledna bude Merkur v harmonické vazbě s Neptunem a to je ideální konstelace pro studium duchovní literatury a pro duchovní aktivity.

26. – 27. ledna Venuši v Rybách poněkud přimrazí kvadratura Saturna ve Střelci, což může přinést nevlídné klima do přírody i do mezilidských vztahů.

28. ledna v 1.06 hod SEČ nastává novoluní ve znamení Vodnáře a pro mnohé lidi zejména čínského původu přichází Nový lunární rok tentokráte ve znamení Kohouta.

http://www.stribrny.cz/