HOROSKOP KVĚTEN 2015
Nejvýznamnější konstelace květen 2015

 

V květnu 2015 se velmi často dostanou do napětí planety ve vzdušných a ve vodních znameních. Ve hře bude zejména Neptun ve znamení Ryb, který se podvakrát ocitne v napětí s Merkurem ve znamení Blíženců, jednou pak s Marsem a se Sluncem ve znamení Blíženců. V důsledku těchto konstelací lze očekávat šíření respiračních chorob a dá se předpokládat zvýšený počet úrazů horních končetin či chodidel. Do potíží se mohou dostat klasická média, která budou vytlačována elektronickými verzemi. Některá média mohou být napadena náboženskými fanatiky díky satirickým článkům a karikaturám. V přírodě bude pravděpodobně panovat velmi proměnlivé počasí, řádit bude zejména vzdušný a vodní živel. Komunikace mezi znepřátelenými jedinci či státy bude velmi napjatá, vedoucí ke konfliktům. Pozitivně vzato bude tento květen měsícem, kdy nuda nebude na pořadu dne, dynamické konstelace naznačují, že lidstvo bude v pohybu a bude spolu intenzívně a otevřeně komunikovat. Lidé budou s chutí navazovat nové partnerské či obchodní kontakty, sportovat a cestovat.

1. května ve 3.59 hod vstoupí do vzdušného znamení Blíženců jeho vládce Merkur, v Blížencích bude rovněž Venuše, Luna bude postupovat znamením Vah, což naznačuje, že by tentokráte mohl být první máj lásky a míru čas s příjemným klimatem v přírodě i v mezilidských vztazích.

2. a 3. května se octne Merkur v opozici na Saturna ve znamení Střelce, což může vést leckde k dopravním kolapsům, možná jsou i zemětřesení a sesuvy půdy. A tentokráte nebudeme ani my naší republice v pomyslném astrologickém závětří, jelikož Mars ve znamení Býka vytvoří napěťové vazby jak s Lunou tak s Uranem republiky, a to je konstelace, za které lze očekávat výpadky rozvodných nebo počítačových sítí, přijít mohou vážné havárie v hromadné i v individuální dopravě.

4. května v 5.42 hod nastává úplněk ( opozice mezi Sluncem ve znamení Býka a Lunou ve znamení Štíra ), takže v předchozím a v tomto dni budou citliví jedinci neklidní a unáhleně reagující na podněty.

9. května se ocitne Merkur v Blížencích v kvadratuře s Neptunem v Rybách, a to rozhodně není konstelace ideální pro investice do zboží trvalejší hodnoty či pro podpisy významných smluv. Zvyšuje se riziko setkání s podvodníky a zakou pení zboží se skrytými vadami.

14. – 15. května se ocitne Mars v Blíženích v opozici na Saturna ve Střelci, což by mohlo vést k dramatickým dějům v přírodě i ve společnosti. Náboženští extrémisté mohou svými výroky i činy rozdmýchávat doutnající konflikty. Řádit mohou živly přírodní i teroristické, možné jsou i havárie v hromadné dopravě či v průmyslu. Dění u nás ovlivní v těchto dnech a až do 17. května napěťové vazby Slunce ve znamení Býka s Lunou, s Uranem a se Saturnem republiky, což by nám mohlo vést ke komplikacím v počítačových i v rozvodných sítích, přijít mohou ekonomické ztráty nebo prohrané arbitráže.

18. května ve 6.13 hod nastává novoluní na konci znamení Býka poblíž nebezpečná stálice Algol a v důsledku toho může dojít k otřesům zemským i ekonomickým.

22. – 23. května bude Slunce počátku znamení Blíženců v opozici na Saturna zvýší riziko zemětřesení, sesuvů půdy či zřícení budov.

24. – 31. května se bude ekliptikou pohybovat trojkonjunkce Slunce, Merkura a Marse v Blíženích v kvadrátu na Neptuna v Rybách. Na straně jedné se dá předpokládat, že lidé budou spolu přátelsky, vesele a uvolněně komunikovat. Na straně druhé však kvadratury na Neptuna pravděpodobně světu přinesou řádění vzdušného a vodního živlu, možné jsou ekologické havárie, šířit se budou viry biologické i počítačové, rozmáhat se zřejmě bude počítačová kriminalita. Na veřejnost může uniknout řada utajovaných informací, šířit se mohou různé fámy, které budou mít za cíl poškodit obraz znepřátelených jedinců či států.