HOROSKOP ČERVEN 2016
Nejvýznamnější konstelace červen 2016

Červen 2016 je z astrologického hlediska pro svět a tentokráte bohužel i pro Českou republiku mimořádně náročný měsíc, snad nejobtížnější z celého roku 2016.

Již od počátku měsíce se bude na ekliptice vytvářet tzv. velký kosmický kříž v pohyblivých znameních zvěrokruhu mezi Sluncem a Venuší ve znamení Blíženců ( od 13. června se k nim přidruží i Merkur ), Saturnem ve znamení Střelce, Jupiterem ve znamení Panny a Neptunem ve znamení Ryb ). Už v první červnové dekádě může svět očekávat naprosté extrémy v dějích přírodních i společenských. Dají se očekávat prudké bouře doprovázené lijáky a následnými bleskovými povodněmi. Ve světě mohou přijít cyklóny, tornáda, zemětřesení či výbuchy sopek s velkými dopady na světovou ekonomiku – poškozen může být cestovní ruch, váznout může export a import, komunikace mezi znepřátelenými jednotlivci a či národy může vyústit v otevřené konflikty. Zdravý rozum a pud sebezáchovy může být potlačen nenávistí, zlobou a neutuchající chutí po pomstě. Prakticky po celý měsíc bude Saturn ve Střelci v napětí s Neptunem v Rybách, což zkomplikuje dialog mezi církvemi a mezi lidmi s rozdílným náboženstvím či s rozdílnou kulturou. Díky řádění přírody a extrémistů lze očekávat migrační vlny, jimž se mnohé státy budou bránit vojenským způsobem a výsledkem mohou být zranění či ožebračení obyvatelé. Dají se předpokládat srážkové extrémy – leckde budou plavat a jinde přijdou mimořádná sucha. Tyto neblahé konstelace se bohužel promítnou i do horoskopu Letního slunovratu, ke kterému dojde 21. června v 0.34 hod SELČ. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé planetě po nejbližšího čtvrt roku, takže toto léto bude s velkou pravděpodobností plné extrémů. Kdo chce vyrazit na dovolenou po České republice, tak lze doporučit spíše srpen než červen a červenec. V červnu a v červenci se u nás specificky projeví vliv Marse, který se bude až do 30. června bude ekliptikou pohybovat retrográdně a z pohledu geocentrického zastaví svůj běh na stupni ekliptiky, který je pro naši republiku velmi nebezpečný – a to je 23. stupeň znamení Štíra, odkud Mars vytváří napětí k Luně, k Uranu a posléze i k Saturnu republiky. Tato velmi dramatická konstelace je určitým testem karmy našeho národa. Pokud uzrají karmické proudy, pak můžeme na našem území očekávat v červnu a v červenci teroristické činy nebo mimořádné zločiny, také však havárie v letecké či železniční dopravě, průmyslová neštěstí a další nepříjemné děje, které vystraší naši veřejnost. Pokud však náš národ je na vyšší úrovni, pak to otupí ostří těmto konstelacím a jejich projevy budou výrazně mírnější.

1. – 4. června se na ekliptice vytvoří řada napěťových vazeb ( Slunce s Venuší v opozici na Saturna a v kvadrátech jak na Jupitera tak na Neptuna ), které mohou přinést klima nevlídné v přírodě i ve společnosti. Za těchto konstelací není radno jakkoliv riskovat.

5. června v 5.00 hod SELČ nastává novoluní ve znamení Blíženců.

6. – 10. června se ocitá v palbě napěťových konstelací naše republika, a to může přinést neblahé děje ve společnosti v přírodě. Možné jsou násilné trestné činy, požáry, výbuchy, závaly v dolech, sociální nepokoje, krachy významných společností a firem, dopravní a průmyslová neštěstí. ( mimo jiné Merkur a Mars kvadrát Saturn republiky ).

13. – 17. června se na ekliptice vytvoří poněkud pozitivněji působící konstelace přející navazování nových partnerských či obchodních vztahů ( Slunce s Venuší v Blíženích v sextilu s Uranem v Beranu ).

20. června ve 13.02 hod SELČ nastává úplněk – opozice mezi Sluncem ve znamení Blíženců a Lunou ve znamení Střelce a díky tomu lze předpokládat, že citliví jedinci budou neklidnější a vydrážděnější.

21. června v 0.34 hod SELČ vstoupí na své pouti ekliptikou Slunce do znamení Raka a na Severní polokouli tak dochází k Letnímu slunovratu. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak působí nejbližšího čtvrt roku. Tentokráte bude na ekliptice panovat velké napětí ( kosmický kříž ) mezi znamením Blíženců ( Merkur ), znamením Střelce ( Saturn ), znamením Panny ( Jupiter ) a znamením Ryb ( Neptun ). V naší republice se dá očekávat mimořádná polarizace obyvatelstva i politických stran. Kromě bleskových povodní, které leckde poškodí úrodu a majetek, mohou přijít i ostré půtky mezi vládnoucí koalicí a opozičními stranami, ale i uvnitř koalici bude zřejmě panovat velké napětí, které může vyústit ve vyhrožování předčasnými volbami. Tohle léto zkrátka nebude z pohledu astrologického klidné.

Zdroj: http://www.stribrny.cz/