HOROSKOP BŘEZEN 2016
Nejvýznamnější konstelace březen 2016

Nový astrologický rok přichází letos 20. března v 5.30 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. Při pohledu do tohoto horoskopu je patrné zdůraznění ohnivého živlu, nachází se v něm 5 z 10 těles, které bere astrologie zejména v potaz. Tato ohnivá konstelace pravděpodobně urychlí globální oteplování a dá se předpokládat, že v následujících 12 měsících bude lidstvo své problémy řešit rázně a rychle, někdy i za cenu válečných operací. Napětí mezi Saturnem ve znamení Střelce, Jupiterem ve znamení Panny a Neptunem ve znamení Ryb může světu přinést iniciaci konfliktů mezi národy a státy s různým náboženstvím a kulturou. Jako protiváha těmto dynamickým planetárním pozicím slouží velmi pozitivně působící spojení mezi silnou Venuší a neméně silným Neptunem ve znamení Ryb, které naznačuje, že v následujícím roce budou lidé nejen válčit na sportovních či jiných kolbištích, ale také navštěvovat kulturní zařízení a podporovat kulturu a umění své vlasti. Umělci a kulturní či sociální pracovníci budou výraznou měrou zmírňovat škody vyvolané válečnou vřavou či řáděním živlů. V horoskopu Nového roku se bohužel nachází přesná kvadratura mezi Jupiterem v Panně a Saturnem ve Střelci, která naznačuje, že lidstvo jako celek bude v tomto roce pravděpodobně chudnout a strádat více než v jiných letech. Přispěje k tomu extrémně nerovnoměrná distribuce vodních srážek a následná neúroda, která může zdražit cenu základních potravin. Leckde se mohou dočkat i hladomorů, které povedou k migračním tlakům. V novoročním horoskopu dominuje ohnivý a vodní živel, zcela chybí živel vzdušný, což může vést k extrémům v politickém přístupu ke vzniklým globálním problémům. Bude chybět větší pružnost reakcí, krédo jednotlivců a států může být – buď vše nebo nic…V následujících 12 měsících dostane pravděpodobně těžké rány volný pohyb osob a zboží, zabetonovávat se budou hranice, váznout bude export i import.

1. – 3. března se ocitá Venuše ve Vodnáři v harmonické vazbě jak se Saturnem ve Střelci tak s Uranem v Beranu, což vytváří kavitu času ideální pro podpisy významných smluv, pro uzavírání sňatků či pro důležitá jednání. Lidé by měli být k sobě vlídní a tolerantní.

4. – 6. března vytváří Merkur ve Vodnáři disharmonickou vazbu s Marsem ve Štíru a Slunce v Rybách bude v napětí se Saturnem ve Střelci, a to jsou konstelace, za kterých není radno riskovat. Dají se očekávat méně příjemné děje v přírodě i ve společnosti, komunikace může být dramatická. Ochlazovat se zřejmě bude v přírodě i v mezilidských vztazích.

9. března ve 2.54 hod SEČ nastává novoluní ve znamení Ryb tentokráte za úplného zatmění Slunce, jehož účinek jsem vysvětlil v celoroční predikci.

13. – 15. března se na ekliptice vytvoří na ekliptice napěťové vazby mezi Merkurem, Jupiterem a Saturnem rovněž pak mezi Venuší a Marsem, takže komunikace mezi jedinci i mezi státy může poněkud váznout, stejně tak může váznout doprava, zpomalen může být tok informací i zboží.

23. března ve 13.00 hod nastává úplněk – opozice mezi Sluncem ve znamení Berana a Lunou ve znamení Vah za polostínového zatmění Luny, takže se dá předpokládat, že citliví jedinci budou hodně vydráždění a unáhleně reagující na podněty.

25. března poněkud přimrazí Saturn ve Střelci Venuši v Rybách, což by mohlo vytvořit nevlídné klima v přírodě i v mezilidských vztazích

26. – 31. března se astrologické klima poněkud vylepší díky tomu, že Slunce bude v trigonu s Marsem ve Střelci, také Merkur bude přecházet přes Urana a bude v trigonu se Saturnem. Výsledkem může být oteplení v mezilidských vztazích i v přírodě, komunikace by měla plynout uvolněněji než tomu bylo doposud a lidstvo bude v pohybu. Je to ideální čas pro zahajování nových a odvážných projektů.

Zdroj: www.stribrny.cz